04.05
2023

Ontslag door werknemer: wijziging opzeggingstermijn

 

 

Recent werd een wet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die wijzigingen aanbrengt aan de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werknemer.

Huidige regeling: twee-stappenregel

N.a.v. de wet eenheidsstatuut werden sedert 1 januari 2014 nieuwe opzeggingstermijnen ingevoerd in de arbeidsovereenkomstenwet.

In deze wet is er voorzien in een overgangsregeling, namelijk de twee-stappenregel, voor arbeidsovereenkomsten aangevangen vóór 1 januari 2014:

  • STAP 1: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven op 31 december 2013;
  • STAP 2: berekening opzeggingstermijn op basis van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014.

Nieuwe wet: schrapping twee-stappenregel

De nieuwe wet schrapt deze twee-stappenregel bij een ontslag uitgaande van de werknemer. De werknemer zal dus enkel de nieuwe opzeggingstermijnen moeten naleven, zoals opgenomen in artikel 37 van de arbeidsovereenkomstenwet:

 

Anciënniteit werknemer bij ingang opzegtermijn

Opzeg door de werknemer

< 3 maanden

1 week

3 tot < 4 maanden

2 weken

4 tot < 5 maanden

2 weken

5 tot < 6 maanden

2 weken

6 tot < 9 maanden

3 weken

9 tot < 12 maanden

3 weken

12 tot < 15 maanden

4 weken

15 tot < 18 maanden

4 weken

18 tot < 21 maanden

5 weken

21 tot < 24 maanden

5 weken

2 tot < 3 jaar

6 weken

3 tot < 4 jaar

6 weken

4 tot < 5 jaar

7 weken

5 tot < 6 jaar

9 weken

6 tot < 7 jaar

10 weken

7 tot < 8 jaar

12 weken

vanaf 8 jaar

13 weken

Zowel voor arbeiders als bedienden geldt er dus, bij een ontslag uitgaand van de werknemer, een maximale opzeggingstermijn van 13 weken.

De nieuwe wet treedt in werking 6 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 28 oktober 2023.

De ontslagen vóór de inwerkingtreding van deze wet, blijven al hun gevolgen behouden.

 

Bron: Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft, BS 28 april 2023.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op