02.04
2021

Registratieplicht RSZ voor alle werkgevers

In het overlegcomité werd beslist om de controles op het verplichte telewerk op te drijven en te verscherpen. Daartoe dient de werkgever maandelijks het totaal aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk aan te geven bij de RSZ. Afgelopen vrijdag informeerden wij u reeds hierover met een mailing. Inmiddels is de applicatie om de aangifte online te doen, beschikbaar op de portaalsite van de RSZ.

Hierna vindt u enkele wijzigingen en verduidelijkingen, rekening houdend met de definitieve instructies van de RSZ:

  • In de instructies van de RSZ staat er niets meer vermeld over de bevestiging van de geregistreerde gegevens.
  • Ook informeerden wij u dat een eenmalige registratie voor een langere periode zou volstaan, voor zover er zich gedurende deze periode geen significante wijzigingen van de ingevulde gegevens zouden voordoen. Dit is echter niet meer opgenomen in de instructies van de RSZ, dus er moet effectief éénmaal per maand een registratie worden gedaan.
  • Horecazaken die take away aanbieden, dienen eveneens aan de registratieverplichting te voldoen, aangezien ze niet volledig gesloten zijn.

De aangifte dient uiterlijk ingediend te worden op de zesde kalenderdag van de maand:

  • De situatie op de eerste werkdag van april 2021 dient aangegeven op uiterlijk dinsdag 6 april 2021.
  • De situatie op de eerste werkdag van mei 2021 dient aangegeven op uiterlijk donderdag 6 mei 2021.
  • De situatie op de eerste werkdag van juni 2021 dient aangegeven op uiterlijk zondag 6 juni 2021.

Hier vindt u meer praktische informatie over het indienen van de aangifte.

Opgelet: Indien uw werknemers in de onmogelijkheid zijn om te telewerken, moeten zij in het bezit zijn van een attest. Zo’n attest is al sinds 2 november 2020 verplicht.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op