14.09
2023

Relance-uren kunnen opnieuw worden toegepast!

Na een onderbreking van zes maanden, kunnen de relance-uren opnieuw worden toegepast en dit vanaf 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025. Deze relance overuren betreffen een contingent van 120 bijkomende vrijwillige overuren.

 

Relance-uren

In de volgende periodes kunnen 120 relance-uren gepresteerd worden:

  • van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023;
  • van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024;
  • van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025.

Als er op het einde van een periode nog een saldo overblijft, mogen deze uren niet worden overgedragen naar de volgende periode.

Voor de relance-uren moet je geen toeslag betalen, noch moet er inhaalrust voor worden toegekend. De uren zijn vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Zij worden ook niet aangerekend op de interne grens. Betaal je uit eigen initiatief toch een toeslag voor deze relance-uren, vervalt het fiscaal gunstregime en betaal je bedrijfsvoorheffing op deze uren.

Om deze relance-uren te kunnen toepassen, dien je een schriftelijke overeenkomst te sluiten met jouw werknemer. Deze overeenkomst is geldig voor een hernieuwbare periode van 6 maanden. Indien de overeenkomsten met jouw werknemers momenteel nog niet verlopen zijn (na 6 maanden), is het toch aangewezen om een nieuwe overeenkomst, met daarin de correcte wettelijke basis, af te sluiten. Je kan deze overeenkomst hier terugvinden.

 

Gewone vrijwillige overuren

In totaal kunnen ondernemingen dus 220 vrijwillige overuren per jaar laten presteren: ofwel 100 gewone vrijwillige overuren én 120 relance overuren, ofwel 120 gewone vrijwillige overuren én 100 relance overuren.

De gewone vrijwillige overuren worden uitbetaald aan 150% (200% op zon- en feestdagen) bij overschrijding van de volgende grenzen: 9 uur per dag en 40 uur per week (tenzij hiervan wordt afgeweken op sectorniveau). Ook bij de gewone vrijwillige overuren moet geen inhaalrust worden toegekend.

Voor deze overuren moet RSZ en bedrijfsvoorheffing worden betaald. Er is wel voorzien in een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing.

Voor de toepassing van de gewone vrijwillige overuren moet er eveneens een schriftelijk overeenkomst worden afgesloten, uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode. De overeenkomst is geldig voor een – hernieuwbare - periode van 6 maanden.

Bron: Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, BS 5 september 2023.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op