09.03
2023

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten 2022 gekend

 

 

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard.

Dit voordeel is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet die jaarlijks bij koninklijk besluit wordt vastgesteld per type lening en de rentevoet die aan de ontlener wordt aangerekend.

In het Belgisch Staatsblad van 3 maart 2023 werden de referentierentevoeten gepubliceerd die toegepast moeten worden bij de leningen die in 2022 werden aangegaan. Voor de vanaf 1 januari 2022 toegekende voordelen worden de volgende referentierentevoeten bepaald:

Voordelen

In aanmerking te nemen referentie-rentevoet

Hypothecaire leningen gewaarborgd door een gemengde levensverzekering

1,77%

Andere hypothecaire leningen

1,77%

Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

7,14%

Niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop  van een wagen te financieren

0,06%

Andere niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd

0,12%

 

Ook op sociaal vlak wordt de toekenning door de werkgever van een renteloze lening of een lening tegen verlaagde rentevoet beschouwd als een voordeel in natura. In tegenstelling tot de fiscale regeling is hier echter niet voorzien in een eenvormige ramingsmethode.

 

Bron: Koninklijk besluit van 17 februari 2023 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet, BS 3 maart 2023.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op