19.11
2021

Verplicht telewerk: registratieverplichting

 

 

Het Overlegcomité besliste op woensdag 17 november 2021 om telewerk terug te verplichten.

In de privésector en bij alle openbare besturen wordt telewerk verplicht, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie en de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december 2021 wordt het aantal terugkeerdagen gebracht naar maximaal 2 dagen per personeelslid per week.

Er moet maandelijks een elektronische aangifte gebeuren op de website van de RSZ. De RSZ bereidt op dit moment de aangiftetoepassing voor. Uiterlijk op dinsdag 23 november 2021 wordt hieromtrent meer informatie ter beschikking gesteld op de portaalsite van de RSZ.
Pas wanneer deze informatie van de RSZ over de aangiftetoepassing beschikbaar is, kan u verdere actie ondernemen.

Wij ontvangen ook veel vragen over het attest ‘bewijs van professionele verplaatsingen en onmogelijkeid telewerk’. Tijdens de vorige periode van verplicht telewerk moest dit document afgeleverd worden aan de werknemers, die in de onmogelijkheid waren om te telewerken. De wettelijke bepalingen omtrent het verplicht telewerk zijn nog niet gepubliceerd. Zekerheidshalve kan u het document al aan uw werknemers bezorgen. U kan het document hier terugvinden.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op