14.09
2023

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing overuren verlengd tot en met 30 juni 2025

Het aantal overuren met een fiscaal gunstregime wordt opnieuw verhoogd van 130 uren naar 180 uren per werknemer per jaar. Deze verhoging geldt voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

De werkgever moet een deel van de bedrijfsvoorheffing verschuldigd op deze overuren, niet doorstorten. Volgende percentages zijn van toepassing:

  • 32,19% van het loon dat heeft gediend als de berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 20% verschuldigd is;
  • 41,25% van het loon dat heeft gediend als de berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 50% of 100% verschuldigd is.

Ook de werknemer geniet van een fiscale gunstmaatregel, namelijk van een belastingvermindering van:

  • 66,81% van het loon dat heeft gediend als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 20% verschuldigd is;
  • 57,75% van het loon dat heeft gediend als berekeningsgrondslag voor de uitbetaling van de overuren waarvoor een toeslag van 50% of 100% verschuldigd is.

De werkgevers moeten een nominatieve lijst ter beschikking houden van de administratie, met daarin voor elke werknemer een aantal gegevens (o.m. de volledige identiteit en de berekeningsgrondslag van de overwerktoeslag).

Bron: Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, BS 5 september 2023 en KB van 30 augustus 2023 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk, BS 6 september 2023.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op