21.09
2023

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers in het 4de kwartaal van 2023

 

 

Jonge werknemers zijn onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing in het 4de kwartaal van 2023.

Er moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden om de vrijstelling te genieten:

  • de jonge werknemer voldoet aan de voorwaarden in de werkloosheidsreglementering, namelijk:
  • niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
  • een studie met een volledig leerplan of leertijd hebben stopgezet;
  • alle activiteiten hebben stopgezet die door zijn/haar studie-, leertijd- of opleidingsprogramma of om het even welk programma zijn opgelegd;
  • de jonge werknemer wordt aangeworven op basis van een arbeidsovereenkomst die aanvangt in oktober, november of december 2023;
  • het maandelijks belastbare inkomen van de werknemer mag niet hoger zijn dan € 4.250 (bedrag inkomstenjaar 2023).

Deze vrijstelling kan enkel worden toegepast indien de werknemer in 2023 niet eerder voor een andere werkgever heeft gewerkt en daar een inkomen heeft opgebouwd. Je kan de werknemer best vragen om dit schriftelijk te bevestigen alvorens je de vrijstelling bedrijfsvoorheffing toepast.

Vanaf januari 2024 zal er wel bedrijfsvoorheffing moeten worden ingehouden op het loon van deze werknemers.

 

Bron: Punt 78 bijlage III van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

 

ONLINE INFOSESSIE

Blijf op de hoogte van de sociale wetgeving!

Elk kwartaal organiseren we een online infosessie (opleiding van 1,5 uur) over de actuele sociaaljuridische wijzigingen, hoe je deze best kan interpreteren en toepassen in de praktijk.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op