18.08
2020

Brede weersverzekering bij zonnebrand

Veel fruittelers/klanten vragen ons of zonnebrand meeverzekerd is in onze polis Brede Weersverzekering.  Hierop moeten we echter negatief antwoorden. 

Bij iedere erkende Brede Weersverzekeraar is dit weersfenomeen niet opgenomen.  Het Departement Landbouw en Visserij bepaalde immers de voorwaarden en criteria waaraan de Brede Weersverzekering moest voldoen om erkend te worden.  Zonnebrand werd daar niet mee in opgenomen door het Departement. Zonnebrand staat ook niet in verband met droogte.

Ook wij zouden dit weerfenomeen willen mee verzekerd zien in toekomstige polissen en dringen bij de bevoegde instanties aan voor uitbreiding van de waarborg.

 

Maar als u een erkende Brede Weersverzekering onderschrijft, komt u wel in aanmerking op een eventuele tussenkomst van het Rampenfonds indien de huidige zonnebrand erkend wordt als ramp.

Wij raden jullie dan ook aan om, indien bepaalde percelen en fruitsoorten getroffen zijn door zonnebrand, contact te nemen met uw gemeente om de schattingscommissie in te schakelen voor de opmeting van deze schade. Indien dan het bevoegde Departement beslist om een dossier Rampenfonds te openen voor deze schade, hebt u recht op een tussenkomst van het Rampenfonds.

Eén van de voorwaarden van het Rampenfonds is, dat u kiest voor een erkende Brede Weersverzekering.  Een andere voorwaarde is dat u minstens 25% van uw totale teeltareaal verzekerd hebt.  Het totale teeltareaal is de som van de perceelsoppervlaktes van de hoofdteelten, geregistreerd in uw verzamelaanvraag van het jaar van de ramp.

In 2020 hebt u dan recht op een tussenkomst van 40% van deze niet-verzekerde schade door het Rampenfonds.

Indien u minimum 50% van uw totale teeltareaal verzekerd hebt, verhoogt de tussenkomst van het fonds tot 80% voor 2020.

Deze percentages verminderen ieder jaar om in 2025 helemaal uit te doven.

U doet er dus goed aan om een Brede Weersverzekering af te sluiten!

 

Wij willen wel nog even benadrukken dat de vaststellingen van de schattingscommissie van de gemeenten niet aanvaard worden bij een schaderegeling in het kader van de Brede Weersverzekering en/of om schadepercentages te bewijzen in het kader van gedekte waarborgen in onze polis! Beiden staan volledig los van elkaar!

Indien u schade vaststelt aan uw teelt in het kader van een gewaarborgd weersfenomeen, is het van het grootste belang dat u ons hiervan ONMIDDELLIJK op de hoogte brengt zodat wij aangifte kunnen doen en een inspectie kunnen gelasten. 

Bij twijfel, aarzel niet en contacteer ons!

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op