31.01
2024

De brede weersverzekering in 2024

Nog steeds betaalbaar voor de fruitteler
omwille van subsidiëring van de premie tot 2026.

Als fruitteler ben je ongetwijfeld op de hoogte gebracht dat je sinds deze Vlaamse legislatuur verplicht bent om je areaal privé te verzekeren via de brede weersverzekering, indien je aanspraak wilt blijven maken op het rampenfonds voor schade aan openluchtteelten door ongunstige weersomstandigheden.

Het jaar 2024 is het laatste jaar waarin het rampenfonds nog tussenkomt voor schade, mits je verzekerd bent via een brede weersverzekering. De premie van je brede weersverzekering blijft echter gesubsidieerd tot en met 2026 op voorwaarde dat je al een verzekering had afgesloten.

 

Spelregels - subsidie

De premiesubsidies zijn uitsluitend van toepassing in Vlaanderen. Als gevolg van de 6e staatshervorming in 2014 werd het rampenfonds overgedragen aan de Gewesten. Sindsdien bestaan er drie rampenfondsen: het Vlaams rampenfonds, het Waals rampenfonds en het Rampenfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alleen het Vlaams Rampenfonds heeft in het begin van 2020 besloten om de vergoedingen bij rampen anders te gaan organiseren. Vanaf 1 januari 2020 wordt er alleen nog steun verleend voor landbouwrampen die zich voordoen op het grondgebied van het Vlaams Gewest als de landbouwer een erkende brede weersverzekering heeft afgesloten.

De Vlaamse overheid heeft hiervoor 2 overgangsmaatregelen voor voorzien:
 

1. Vergoeding voor niet-verzekerde teelten

Het rampenfonds zal tot 2025 nog een beperkte en afnemende tussenkomst bieden voor niet-verzekerde landbouwgronden, op voorwaarde dat minstens 25% van het totale landbouwareaal is verzekerd.

De vergoeding is gebaseerd op de verzekerde oppervlakte en het jaar, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

  < 25% 25% - 50% > 50%
2020 0% 40% 80%
2021 0% 32% 64%
2022 0% 24% 48%
2023 0% 16% 32%
2024 0% 8% 16%
2025 0% 0% 0%

 

2. Subsidie op de jaarpremie van een Brede Weersverzekering

Aansluitend voorziet de Vlaamse overheid in subsidiëring op de totale jaarpremie die de landbouwer betaalt voor een brede weersverzekering. 

Tot 2022 bedroeg de subsidie jaarlijks gegarandeerd 65 % op totale jaarpremies (zonder taksen) van 2020, 2021 en 2022. Vanaf 2023 bedraagt de subsidie gegarandeerd 65% voor de grootste totale oppervlakte waarvoor in de periode 2020-2022 een subsidie werd aangevraagd. Voor bijkomende oppervlakte die vanaf 2023 verzekerd wordt, zal de subsidie maximaal 65% bedragen, afhankelijk van de beschikbare overheidsmiddelen.
 

Subsidiebedrag in de periode 2020-2026
  2020 2021 2022 2023 - 2024 - 2025 - 2026
Gesubsidieerd deel van de jaarlijkse verzekeringspremie 65% 65% 65% 65% van premie voor de grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022.  Bijkomende oppervlakte aan maximaal 65% mogelijk beperkt door budget. 

Voorbeeld: Een landbouwer verzekert in 2020. 2021 en 2022 respectievelijk 10,15 en 12 ha aardappelen.  Hiervoor ontvangt hij telkens een premiesubsidie van 65%.  In 2023 verzekert hij 18 ha aardappelen.  Voor 15 ha (grootste verzekerde oppervlakte in periode 2020-2022) zal hij dan 65% subsidie kunnen ontvangen.  Voor de bijkomen de 3 ha kan het subsidiepercentage lager zijn dan 65%. Afhankelijk van het beschikbare budget kan dit variëren van 0 tot 65%.
Voor landbouwers die hun bedrijf pas starten in 2021 of later, betaalt het Agentschap Landbouw en Zeevisserij tijdens de eerste drie jaar een subsidiepercentage van 65%.  Vanaf het vierde jaar na opstart, is de algemene regeling van toepassing. 

 

Daarnaast is het van essentieel belang om met behulp van deze brede weersverzekering je bedrijfsomzet op peil te houden, zodat je altijd in staat bent om je vaste kosten te dekken!

Alleen percelen die zich in Vlaanderen bevinden, komen in aanmerking voor een premiesubsidie.

Indien je als landbouwer percelen bezit in zowel Wallonië als Vlaanderen, ontvang je alleen subsidie voor de percelen in Vlaanderen. Niettemin kun je nog steeds rekenen op de tussenkomst van het Waals rampenfonds bij schade veroorzaakt door een erkend natuurfenomeen aan je percelen in Wallonië.

   

Verzekerde waarborgen

De brede weersverzekering dekt de schade voor:

  • Droogte
  • Vorst
  • Storm en rukwinden
  • Ijzel
  • Hagel
  • Hevige of aanhoudende regen.

Als je te maken krijgt met een van deze weerfenomenen en schade hebt, kun je een beroep doen op je brede weersverzekering binnen de voorwaarden van je polis.

 

Aanbieders wijzigen continu – vergelijken loont

Er zijn slechts een paar aanbieders op de markt van een erkende brede weersverzekering. Je kunt ze vinden op de website van Landbouw en Visserij die hieronder wordt vermeld.

AGENTSCHAP LANDBOUW & ZEEVISSERIJ | Erkende brede weersverzekeringen 2021

Bovendien veranderen de aanbieders op de markt voortdurend door de jaren heen. Voor 2024 is er opnieuw een nieuwe speler op de markt waarmee wij ook samenwerken.

Elke verzekeringsmaatschappij heeft zijn eigen specifieke doelgroep, spelregels met betrekking tot risicoacceptatie of taxatie bij schade en regels met betrekking tot minimumnormen en vergoedingsbeperkingen per dekking.

 

Het lijkt ons verstandig als landbouwer om de verschillende aanbieders te vergelijken en te controleren welke maatschappij het beste aan jouw verwachtingen voldoet. Wij kunnen je daarbij helpen!

Verspil dus geen tijd en stuur ons vóór 19 maart 2024 je verzamelaanvraag via verzekeringen@clbgroup.be. Als specialist in deze materie en onafhankelijk makelaar werken wij samen met verschillende aanbieders op de markt, vergelijken wij de verschillende voorwaarden met elkaar, en vinden we de beste oplossing voor jou!

Je kunt ook altijd contact met ons opnemen op het nummer 011/59.90.62 voor meer informatie over dit onderwerp!

 

INFOSESSIE

Niet te missen: gratis infoavond fruitteelt met nieuws over jouw sector!

Onze experts van CLB Verzekeringen en CLB Sociaal Secretariaat slaan de handen in elkaar! We organiseren op 22 februari 2024 een gratis infoavond waarin we je niet alleen de belangrijkste wijzigingen op vlak van loonverwerking en sociale actualiteit in je sector meedelen maar je ook vertellen waarom je best een brede weersverzekering afsluit via CLB Verzekeringen.

 

 

Lees ook...

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op