05.03
2021

De brede weersverzekering landbouw: zeker en vast noodzakelijk!

Als landbouwer weet u ongetwijfeld dat de vorige Vlaamse regering heeft beslist dat sinds 2020 het Rampenfonds geen openluchtteeltschade door ongunstige weersomstandigheden meer vergoedt.

BEHALVE…wanneer u een brede weersverzekering heeft. Dan kan u wel nog beroep doen op het Rampenfonds. Daarenboven wordt uw premie in de brede weersverzekering gesubsidieerd.

 

Spelregels - subsidie

De premie subsidies gelden énkel voor Vlaanderen. Het rampenfonds werd bij de 6de staatshervorming (2014) overgeheveld aan de Gewesten. Sinds toen bestaan er 3 Rampenfondsen; Vlaams rampenfonds - Waals rampenfonds - Rampenfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel het Vlaams Rampenfonds heeft begin vorig jaar beslist om de vergoeding anders te gaan organiseren. Voor landbouwrampen die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van het Vlaams Gewest zal er vanaf 1/1/2020 enkel nog een tussenkomst zijn indien de landbouwer een erkende Brede Weersverzekering heeft afgesloten. De Vlaamse overheid heeft hiervoor 2 overgangsmaatregelen voor voorzien:

 

1. Vergoeding voor niet-verzekerde teelten
Het rampenfonds voorziet nog tot 2025 in een tussenkomst voor niet verzekerd landbouwareaal als men minstens 25% van de totale oppervlakte van het landbouwareaal heeft verzekerd. De vergoeding is afhankelijk van de verzekerde oppervlakte en het jaar volgens onderstaande tabel:

 

 

  

2. Subsidie op de jaarpremie van Brede Weersverzekering

Aansluitend voorziet de Vlaamse overheid in subsidiëring op de totale jaarpremie die de landbouwer betaalt voor een Brede Weersverzekering.

Tot 2022 bedraagt de subsidie jaarlijks gegarandeerd 65% op totale jaarpremies (zonder taksen) van 2020, 2021 en 2022.

Vanaf 2023 bedraagt de subsidie gegarandeerd 65% voor de grootste totale oppervlakte waarvoor in de periode 2020-2022 een subsidie werd aangevraagd. Voor bijkomende oppervlakte die vanaf 2023 verzekerd wordt, zal de subsidie maximaal 65% bedragen, afhankelijk van de beschikbare overheidsmiddelen.

Omwille van de subsidieregels hiervoor beschreven vanaf 2023 lijkt elke teler er alle belang bij te hebben om een zo groot mogelijk areaal verzekerd te hebben via de brede weersverzekering! Daarenboven is het belangrijk om via deze brede weersverzekering uw ‘omzet’ in uw bedrijf op niveau te houden, zodat uw vaste kosten steeds kunnen betaald worden!

Enkel percelen gelegen in Vlaanderen komen dus in aanmerking voor een premiesubsidie. Een landbouwer met percelen gelegen in Wallonië en Vlaanderen, zal enkel kunnen rekenen op subsidie voor de percelen gelegen in Vlaanderen. De landbouwer kan evenwel nog wel rekenen op de tussenkomst van het Waals rampenfonds bij schade door een erkend natuurfenomeen aan zijn percelen gelegen in Wallonië.

 

Verzekerde waarborgen

De brede weersverzekering dekt de schade van:
• Droogte
• Vorst
• Storm en rukwinden
• Ijzel
• Hagel
• Hevige of aanhoudende regen

Wordt u met één van deze weerfenomenen geconfronteerd en heeft u schade opgelopen? Dan kan u beroep doen op uw brede weersverzekering binnen de spelregels van de polis. 

 

Aanbieders – vergelijken loont
Er zijn een beperkt aantal aanbieders op de markt van een erkende brede weersverzekering. 

Iedere maatschappij heeft zijn specifieke doelgroep en specifieke spelregels naar risicoacceptatie of taxatie bij schade. Het lijkt ons zinvol als landbouwer om de verschillende aanbieders te vergelijken en te checken welke maatschappij het best aan uw verwachtingen voldoet. Wij kunnen u hierbij helpen!

 

Verlies daarom geen tijd en bezorg ons vóór 19 maart 2021 uw verzamelaanvraag via verzekeringen@clbgroup.be. Als specialist in deze materie en onafhankelijke makelaar vergelijken wij de voorwaarden van de verschillende spelers op de markt en zoeken we voor u de beste oplossing! U kan ons ook steeds contacteren op het nummer 011 59 90 62 voor info omtrent deze materie!

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op