09.03
2022

De Brede Weersverzekering: waarom is dit noodzakelijk als landbouwer?

Als landbouwer weet u ongetwijfeld dat de vorige Vlaamse regering heeft beslist dat sinds 2020 het Rampenfonds geen openluchtteeltschade door ongunstige weersomstandigheden meer vergoedt.

…Enkel als u een erkende Brede Weersverzekering heeft kan u nog beroep doen op het Rampenfonds. Uw premie wordt daarbovenop gesubsidieerd.

Spelregels - subsidie
De premie subsidies gelden énkel voor Vlaanderen. Alleen het Vlaams Rampenfonds heeft begin 2020 beslist om de vergoeding bij rampen anders organiseren.
De Vlaamse overheid heeft hiervoor 2 overgangsmaatregelen voor voorzien:

1. Vergoeding voor niet-verzekerde teelten
Het rampenfonds voorziet nog tot 2025 in een beperkte en aflopende tussenkomst voor niet verzekerd landbouwareaal als u minstens 25% van de totale oppervlakte van het landbouwareaal heeft verzekerd. De vergoeding is afhankelijk van de verzekerde oppervlakte en het jaar. Zie onderstaande tabel:

2. Subsidie op de jaarpremie van een Brede Weersverzekering
Aansluitend voorziet de Vlaamse overheid in subsidiëring op de totale jaarpremie die de landbouwer betaalt voor een Brede Weersverzekering.

Tot 2022 bedraagt de subsidie jaarlijks gegarandeerd 65% op totale jaarpremies (zonder taksen) van 2020, 2021 en 2022.

Vanaf 2023 bedraagt de subsidie gegarandeerd 65% voor de grootste totale oppervlakte waarvoor in de periode 2020-2022 een subsidie werd aangevraagd. Voor bijkomende oppervlakte die vanaf 2023 verzekerd wordt, zal de subsidie maximaal 65% bedragen, afhankelijk van de beschikbare overheidsmiddelen.

Omwille van de subsidieregels heeft elke teler er baat bij om nog dit jaar een zo groot mogelijk areaal te verzekeren via de Brede Weersverzekering!

Daarenboven is het belangrijk om via deze Brede Weersverzekering uw ‘omzet’ in uw bedrijf op niveau te houden, zodat uw vaste kosten steeds kunnen betaald worden!

Een landbouwer met percelen gelegen in Wallonië en
Vlaanderen, zal enkel kunnen rekenen op subsidie voor de
percelen gelegen in Vlaanderen. De landbouwer kan evenwel
nog rekenen op de tussenkomst van het Waals rampenfonds
bij schade door een erkend natuurfenomeen aan zijn percelen
gelegen in Wallonië.

Verzekerde waarborgen
De Brede Weersverzekering dekt de schade van:

  • droogte
  • vorst
  • storm en rukwinden
  • ijzel
  • hagel
  • hevige of aanhoudende regen

Wordt u met één van deze weerfenomenen geconfronteerd en heeft u schade opgelopen? Dan kan u beroep doen op uw Brede Weersverzekering binnen de spelregels van de polis.

Aanbieders – vergelijken loont
Er zijn een beperkt aantal aanbieders op de markt van een erkende Brede Weersverzekering. U vindt ze hier terug. 

Iedere maatschappij heeft zijn specifieke doelgroep, specifieke spelregels naar risicoacceptatie of taxatie bij schade en specifieke regels qua minimumnormen en vergoedingsbeperkingen per waarborg.

Het is belangrijk om de verschillende aanbieders te vergelijken en te checken welke maatschappij het best aan uw verwachtingen voldoet. Wij helpen u hier graag mee!

Belangrijke data 2022
Hou er rekening mee dat de Brede Weersverzekering een teelt dekt en niet een periode en dat de verzekering tussenkomt als er schade is aan de teelt. De schade moet niet erkend zijn als ramp. Daarom sluit u de verzekering best zo snel mogelijk af.

30/04 - Deadline voor het indienen van uw verzamelaanvraag met op zijn minst uw intentie om gebruik te maken van de subsidieregeling.

30/05 - Uiterste datum om uw verzamelaanvraag aan te passen en definitief uw verzekeraar(s) Brede Weersverzekering aan te duiden.

30/09 - Deadline voor de volledige premiebetaling.

23/12 - Telers die hun volledige premie betaald hebben voor 30/09/22 ontvangen hun subsidie.

Bezorg ons voor 19 maart 2022 uw verzamelaanvraag via verzekeringen@clbgroup.be. Als onafhankelijk makelaar en specialist in de materie vergelijken wij de verschillende spelers op de markt en zoeken we voor u de best oplossing!

Graag nog wat meer info? Contacteer ons vrijblijvend op het nummer 011 59 90 62.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op