06.03
2023

De Brede Weersverzekering: Waarom noodzakelijk als landbouwer?

Als landbouwer weet je ongetwijfeld dat de vorige Vlaamse regering heeft beslist dat sinds 2020 het Rampenfonds geen openluchtteeltschade door ongunstige weersomstandigheden meer vergoedt. Behalve wanneer je een Brede Weersverzekering hebt. Dan kan je wel nog beroep doen op het Rampenfonds. Daarenboven wordt jouw premie in de Brede Weersverzekering gesubsidieerd.

Spelregels - subsidie
De premie subsidies gelden énkel voor Vlaanderen. Het rampenfonds werd bij de 6de staatshervorming (2014) overgeheveld aan de Gewesten. Sinds dan bestaan er 3
Rampenfondsen; Vlaams rampenfonds - Waals rampenfonds - Rampenfonds Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Enkel het Vlaams Rampenfonds heeft begin 2020 beslist om de vergoeding bij rampen anders te gaan organiseren. Voor landbouwrampen die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van het Vlaams Gewest is er vanaf 1/1/2020 enkel nog een tussenkomst indien de landbouwer een erkende Brede Weersverzekering heeft afgesloten. De Vlaamse overheid heeft hiervoor 2 overgangsmaatregelen voor voorzien:

1. Vergoeding voor niet-verzekerde teelten:
Het rampenfonds voorziet nog tot 2025 in een beperkte en aflopende tussenkomst voor niet verzekerd landbouwareaal als men minstens 25% van de totale oppervlakte van het landbouwareaal heeft verzekerd. De vergoeding is afhankelijk van de verzekerde oppervlakte en het jaar volgens onderstaande tabel:

2. Subsidie op de jaarpremie van een Brede Weersverzekering:
Aansluitend voorziet de Vlaamse overheid in subsidiëring op de totale jaarpremie die de landbouwer betaalt voor een Brede Weersverzekering.

  • Tot 2022 bedraagt de subsidie jaarlijks gegarandeerd 65% op totale jaarpremies (zonder taksen) van 2020, 2021 en 2022.
  • Vanaf 2023 bedraagt de subsidie gegarandeerd 65%

voor de grootste totale oppervlakte waarvoor in de periode 2020-2022 een subsidie werd aangevraagd. Voor bijkomende oppervlakte die vanaf 2023 verzekerd wordt, zal de subsidie maximaal 65% bedragen, afhankelijk van de beschikbare overheidsmiddelen.

Enkel percelen gelegen in Vlaanderen komen dus in aanmerking voor een premiesubsidie.

Een landbouwer met percelen gelegen in Wallonië en Vlaanderen, zal enkel kunnen rekenen op subsidie voor de percelen gelegen in Vlaanderen. De landbouwer kan evenwel nog wel rekenen op de tussenkomst van het Waals rampenfonds bij schade door een erkend natuurfenomeen aan zijn percelen gelegen in Wallonië.

Verzekerde waarborgen
De Brede Weersverzekering dekt de schade voor:

  • Droogte
  • Vorst
  • Storm en rukwinden
  • Ijzel
  • Hagel
  • Hevige & aanhoudende regen

Word je met een van deze weerfenomenen geconfronteerd en heb je schade dan kan je beroep doen op jouw Brede Weersverzekering binnen de spelregels van uw polis.

Aanbieders – vergelijken loont
Er zijn een beperkt aantal aanbieders op de markt van een erkende Brede Weersverzekering. Deze kan je terugvinden op de site van Landbouw en visserij.

Iedere maatschappij heeft zijn specifieke doelgroep, specifieke spelregels naar risicoacceptatie of taxatie bij schade en specifieke regels qua minimumnormen en vergoedingsbeperkingen per waarborg.

Het lijkt ons zinvol als landbouwer om de verschillende aanbieders te vergelijken en te checken welke maatschappij het best aan uw verwachtingen voldoet.

Bezorg ons voor 15 maart 2023 jouw aanvraag via verzekeringen@clbgroup.be. Als specialist in deze materie en onafhankelijk makelaar vergelijken wij de voorwaarden van de verschillende spelers op de markt en zoeken we voor je de best oplossing! Je kan ons steeds contacteren op het nummer 011 59 90 62 voor info omtrent deze materie!

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op