26.06
2020

De groene kaart wordt wit of elektronisch

Vanaf 1 juli 2020 ondergaat de internationale motorrijtuigenverzekeringskaart, in de volksmond beter bekend als “de groene kaart”, enkele wijzigingen. Dat heeft de bevoegde instantie, het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV), bekendgemaakt.


Vanaf 1 juli zal het bedoelde verzekeringsbewijs enkel nog afgedrukt worden op een witte achtergrond. De autoverzekeraars zijn ook niet langer verplicht om een papieren versie aan hun klanten te bezorgen, het mag nu ook elektronisch. Binnen de internationale context mag een nationaal Bureau de leden-verzekeraars daartoe toestemming verlenen. De nationale bureaus die lid zijn van de Council of Bureaux mogen tevens beslissen dat de vermelding van de adressen van alle nationale bureaus op de achterzijde van het document niet langer verplicht is.


De autoverzekeraars op de Belgische markt moeten wel enkele criteria naleven, overeenkomstig de voorschriften van het Belgisch Bureau. Het document mag verticaal of horizontaal zijn qua vorm, maar niet groter dan een A4. Het moet opgesteld zijn in een van onze drie talen: Nederlands, Frans of Duits. Het document heeft een geldigheidsduur van minstens 15 dagen.


Enkele verzekeraars zullen het verzekeringsbewijs ook digitaal aanbieden. Wanneer dat het geval is kan u het verzekeringsbewijs opslaan in uw smartphone of zelf printen.  Wie het liever op de smartphone opslaat mag niet vergeten het document te delen met alle gezinsleden of andere gelegenheidsbestuurders die het voertuig gebruiken.


Gelet op de diverse situaties waarin een verzekeraar (of zijn mandataris) het internationaal verzekeringsbewijs overmaakt aan een verzekeringsnemer is het gelijktijdig bestaan van exemplaren met groene achtergrond en met witte achtergrond toegestaan tot 31 december 2021. Het BBAV voorziet in een overgangsperiode van anderhalf jaar.


Wie na 1 juli nog beschikt over een groen exemplaar aan boord hoeft zich dus geen zorgen te maken, hij of zij ontvangt de nieuwe witte of elektronische editie tegen de volgende vervaldag (doorgaans de verjaardag van de autopolis).


Verzekeringsbewijs in de auto
Waarvoor dient de verzekeringskaart eigenlijk? Het document levert het bewijs dat u verzekerd bent. De burgerlijke aansprakelijkheid (BA) voor motorrijtuigen is immers een verplichte verzekering. Bij controle moet u het verzekeringsbewijs kunnen tonen; het is een verplicht boorddocument net als het inschrijvingsbewijs van de wagen, het gelijkvormigheidsattest en het keuringsbewijs.


Elk jaar – omstreeks de vervaldag – ontvangt u een nieuwe verzekeringskaart die het vorige exemplaar vervangt. De motorrijtuigenverzekering is doorgaans voor een jaar geldig.


Op het verzekeringsbewijs staat behalve de naam en het adres van de verzekeringsnemer ook het nummer van de polis. Dit nummer komt van pas om na een ongeval het Europees aanrijdingsformulier in te vullen. Dit kan op papier, maar ook met een smartphone na installatie van de app Crashform.


Het verzekeringsbewijs vermeldt ook in welke landen uw autoverzekering geldt en voor welke periode. Verzekeraars mogen voor bepaalde landen, of bepaalde delen van landen, de dekking weigeren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Servië. Al deze info staat vermeld op uw internationaal verzekeringsbewijs. Aan de grensposten van sommige landen kan het zijn dat u nog steeds een papieren verzekeringsbewijs moet kunnen tonen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor Marokko, Tunesië en Turkije.  Controleer altijd voor u vertrekt of uw autoverzekering geldig is in het land van bestemming als u buiten de Europese Unie wil reizen.


Nota bene: Groot-Brittannië heeft sinds 1 februari 2020 de Europese Unie verlaten, maar uw verzekering blijft er alsnog geldig. Het verzekeringsbewijs zou geen verplicht boorddocument moeten zijn in dit land, maar u neemt toch best een gedrukt exemplaar van de verzekeringskaart mee.


Aanrijding in het buitenland
Omwille van de coronamaatregelen zullen de volgende maanden misschien meer mensen met de auto op vakantie gaan dan met het vliegtuig, in zoverre hun passage door bepaalde landen wordt toegelaten. Wie een aanrijding heeft in het buitenland kan ook daar het Europees aanrijdingsformulier gebruiken.

 

Heeft u vragen?
Wilt u graag meer info of heeft u vragen? Contacteer ons gerust.

CLB-Verzekeringen bvba
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
Tel  011 59 90 62 - fsma 060585A
verzekeringen@clbgroup.be
www.clbgroup.be


Bron: https://www.assuralia.be/nl/

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op