10.01
2022

Een arbeidsongeval bewijzen? Zo werkt het!

Na een arbeidsongeval ontvangt uw werknemer een schadevergoeding. Hij moet wel voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op die vergoeding. Hoe verloopt het proces en hoe kunt u hem daarbij helpen?

Een arbeidsongeval bewijzen
De werknemer moet bewijs kunnen leveren van:
• een letsel;
• een plotselinge gebeurtenis die zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of;
• een ongeval op weg van en naar het werk (via het normale traject).

Een ongeval (op de werkvloer) tijdens de werkuren
Bij ongevallen op de werkplek ligt voor de privé-sector de bewijslast dat het geen arbeidsongeval zou zijn bij de verzekeraar en niet bij de werknemer. Voor de andere gevallen ligt de bewijslast in de eerste plaats bij de werknemer. Daarom benadrukken wij het belang van een goed registratiesysteem en de discipline van uw werknemers om (ook al lijkt het niet zo erg) arbeidsongevallen te melden (via e-mail, sms, telefoon, sociale media …)


Opgelet! Ook bij het telewerken kan een arbeidsongeval tijdens de werkuren voorvallen. Daarom is het belangrijk om een schriftelijke overeenkomst op te maken voor thuiswerk (ook voor occasioneel thuiswerk) – Het is hier belangrijk om de plaats en werkuren te vermelden. Dit kan in het arbeidsreglement of in het individueel contract.

Een ongeval op weg naar huis
Belangrijk is dat uw werknemer kan aantonen dat het ongeval gebeurde op de normale weg en tijdens aanvaardbare uren. Het traject van of naar de verblijfplaats begint zodra de werknemer de dorpel van zijn hoofd- of tweede verblijf verlaat en eindigt zodra deze weer overschreden wordt.
Afwijken mag volgens de wet voor deze redenen:
1. Stops op verschillende verblijfs-, arbeids- of open afstapplaatsen in het kader van carpooling voor gemeenschappelijk woon-werkverkeer (de wet vereist dus niet dat het collega’s zijn);
2. Afwijkingen met het oog op het wegbrengen of ophalen van kinderen naar / van de kinderopvang of school.

Verder zijn er nog meer uitzonderingen die ook tellen voor woonwerkverplaatsingen: een broodje gaan halen, gereedschap terugbrengen naar een vorige werkgever en een verplaatsing naar een beroepsopleiding zijn slechts enkele voorbeelden.

Getuigenissen of bewijzen
Een getuige die het arbeidsongeval zag gebeuren, telt uiteraard als bewijs. Meestal zijn er echter geen getuigen en moet men zich baseren op de verklaring van de gekwetste werknemer. Die verklaring moet wel bevestigd worden door bijvoorbeeld een mail, sms of ingesproken berichtje op een antwoordapparaat (met daarop het tijdstip van het ongeval) aan een collega of werkgever. Ook de naam van de persoon die de eerste medische zorgen toediende, geldt als bewijs.

Lichte arbeidsongevallen noteren in een Interventieregister EHBO
Sinds 22 april 2014 moet u lichte arbeidsongevallen niet meer melden aan uw verzekeraar. Lichte arbeidsongevallen zijn arbeidsongevallen die niet leiden tot loonverlies of arbeidsongeschiktheid, er was geen tussenkomst van een dokter nodig en de zorg na het ongeval werd toegediend op het werk.

U moet het ongeval wel noteren in een EHBO-register. Dit met vermelding van eventuele getuigen of de naam van de persoon die EHBO heeft toegediend. Dat register kan als bewijselement gebruikt worden als de letsels verergeren. Ook in het jaarverslag van de interne preventiedienst moeten lichte arbeidsongevallen opgenomen worden.

Bent u klant bij CLB Externe Preventie? Vraag dan uw Interventieregister EHBO aan via edpb@clbgroup.be

Meldingsprocedure bij bedrijfsongeval
De werknemer meldt elk ongeval waarvan hij het slachtoffer is geworden op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk aan zijn werkgever. Hij doet dat zo snel mogelijk. Ook als hij niet meteen hinder
ondervindt van het ongeval en hij zijn werk niet moet onderbreken, meldt hij het ongeval aan zijn werkgever. Zo vermijdt hij discussie als hij pas later problemen zou ondervinden door het ongeval. U als werkgever geeft het ongeval vervolgens aan bij uw verzekeringsonderneming. U bent daartoe verplicht en heeft daarvoor 8 dagen tijd vanaf de dag na het ongeval. U moet ook een zogenaamd attest van eerste vaststelling
indienen. Dat is een medisch attest waarop de letsels van de werkgever worden beschreven.

Opgelet! Voor de privésector ligt de beslissing bij de verzekeraar, voor de publieke sector ligt de beslissing bij de werkgever zelf.

Onze rol als makelaar CLB Verzekeringen
Door onze grote portefeuille in dit type verzekeringen hebben we enorme kennis en ervaring opgebouwd in deze materie. Hierdoor kunnen we onze klanten maximaal begeleiden en ondersteunen hierin.
Daarenboven hebben wij linken met vele maatschappijen op de Belgische verzekeringsmarkt. Hierdoor kunnen we u prijskwaliteit een sterk aanbod leveren. Administratief hebben we ook intern aantal extra tools
uitgebouwd waardoor we uw administratie in geval van een arbeidsongeval voor u als klant enorm vereenvoudigen.

Wil u hierover meer weten, wij helpen u graag verder! Contacteer ons op het nummer 011 59 90 62 of via verzekeringen@clbgroup.be.

Bronnen: Fedris, Prevom

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op