07.06
2021

FSMA publiceert het tweejaarlijks verslag over het aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het tweejaarlijks verslag van de FSMA handelt over:

 • Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).
 • Het aanvullend pensioen voor zelfstandige bedrijfsleiders (WAPBL).
 • Het aanvullend pensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijk persoon (WAPZNP).

Voornaamste vaststellingen:

Aantal aangeslotenen - Op 1 januari 2020 waren er:

 • 500.492 zelfstandigen met een VAPZ-overeenkomst.
 • 232.593 bedrijfsleiders aangesloten bij een pensioentoezegging onder het WAPBL-regime.
 • 5.027 zelfstandigen met een WAPZNP-overeenkomst.

Groei – Het aantal VAPZ-overeenkomsten en het aantal toezeggingen onder het WAPBL-regime stegen met ongeveer 6 procent vergeleken met 1 januari 2018.

Cumul – Heel wat zelfstandigen en bedrijfsleiders zijn aangesloten onder verschillende regimes:

 • 31 procent van de zelfstandigen met een VAPZ-overeenkomst is aangesloten bij een WAPBL-pensioentoezegging.
 • 64,5 procent van de bedrijfsleiders met een WAPBL-pensioentoezegging heeft een VAPZ-overeenkomst.
 • 98 procent van de zelfstandigen met een WAPZNP-overeenkomst bezit een VAPZ-overeenkomst.

Dekkingsgraad - Ongeveer 64 procent van de zelfstandigen in hoofdberoep heeft een aanvullend pensioen opgebouwd in de loop van 2019.

Geslacht - Er zijn meer mannelijke dan vrouwelijke aangeslotenen, maar het aandeel vrouwen neemt in alle stelsels jaar na jaar gestaag toe.

 • In het WAPZ-regime is 38 procent van de aangeslotenen vrouw (35,5 procent in 2015).
 • Bij het WAPBL-regime gaat het om 25 procent (23 procent in 2015).
 • Bij het WAPZNP-regime om 41 procent (40 procent in 2018).

Voor de VAPZ-overeenkomsten polste het verslag naar het rendement en de kosten:

 • Gemiddeld ontving een zelfstandige voor 2019 een rendement van 2,5 procent op zijn VAPZ-overeenkomst(en).
 • De meeste pensioeninstellingen rekenen een inningstoeslag aan van gemiddeld 3,66 procent.

Financieel zwaartepunt - Hoewel het aantal zelfstandigen met een VAPZ-overeenkomst dubbel zo groot is als het aantal zelfstandige bedrijfsleiders dat geniet van een pensioentoezegging voor bedrijfsleiders, ligt het financiële zwaartepunt toch duidelijk binnen het stelsel voor bedrijfsleiders:

 • De totale reeds opgebouwde pensioenreserves bedragen:
  •  8,7 miljard euro onder het WAPZ-regime.
  • 19,6 miljard euro onder het WAPBL-regime.
  • 70,4 miljoen euro onder WAPZNP-regime.
 • De gemiddelde pensioenreserve bedraagt:
  • 17.285 euro bij de VAPZ-overeenkomsten.
  • 84.258 euro bij de WAPBL-toezeggingen.
  • 13.997 euro bij de WAPZNP-overeenkomsten.
 • De mediaanpensioenreserve bedraagt:
  • 9.166 euro bij de VAPZ-overeenkomsten.
  • 34.960 euro bij de WAPBL-toezeggingen.
  • 6.112 euro bij de WAPZNP-overeenkomsten.

Vereffening - Een VAPZ-overeenkomst (27.404 euro) en een WAPZNP-overeenkomst (28.323 euro) leveren bij pensionering gemiddeld nog geen kwart op van het kapitaal dat bij pensionering wordt uitgekeerd op grond van een WAPBL-toezegging (129.224 euro).

Bron: www.fsma.be

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op