02.07
2024

Heb ik als zelfstandige een omzetverzekering nodig?

Als je als zaakvoerder of zelfstandige langere tijd uitvalt door ziekte of een ongeval, dreigt jouw omzet terug te vallen, terwijl veel kosten gewoon doorlopen. Het kan daarom verstandig zijn om niet alleen je eigen inkomen te beschermen, maar ook de kosten van je eenmanszaak of vennootschap. Een dekking Gewaarborgd Inkomen - Omzet & Kosten zorgt in zo’n geval voor de nodige financiële gemoedsrust en helpt je onderneming de moeilijke periode te doorstaan.

VERZEKER JE INKOMEN ÉN JE OMZET OF KOSTEN
Veel zaakvoerders houden hun bezoldiging – om fiscaal begrijpelijke redenen – bewust laag. Zelfstandigen zonder vennootschap zorgen er met de kosten die ze maken voor dat het belastbaar inkomen lager uitvalt. Dat is gunstig om je belasting te verlagen, maar in het geval van een Gewaarborgd Inkomen beperkt het je uitkering. Een verzekering Gewaarborgd Inkomen beschermt namelijk enkel (gedeeltelijk) je eigen inkomensverlies. De dekking is beperkt en hangt af van je bezoldiging of belastbaar inkomen.

Je kunt je Gewaarborgd Inkomen aanvullen met de verzekering Gewaarborgd Inkomen – Omzet & Kosten. Val je uit door ziekte of een ongeval? Dan zorgt deze verzekering ervoor dat de omzet van je bedrijf wordt veiliggesteld. Of als je zelfstandige bent, zorgt de verzekering ervoor dat je bepaalde kosten kunt verzekeren. Zo komt de betaling van je kosten niet in het gedrang als je arbeidsongeschikt raakt.

PREMIES 100% FISCAAL AFTREKBAAR ALS BEROEPSKOST
De premies voor een verzekering Gewaarborgd Inkomen - Omzet & Kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Als je zaakvoerder bent, dan sluit je vennootschap de verzekering af en is de vennootschap ook de begunstigde. De premie is aftrekbaar voor je vennootschap en de uitkering wordt belast in de vennootschapsbelasting.

Ben je zelfstandige zonder vennootschap, dan sluit je zelf de verzekering af en ben je ook de begunstigde. De premie is een beroepskost en de uitkering wordt belast. In de personenbelasting geldt de uitkering als een vervangingsinkomen, dat betekent eventueel een lagere aanslagvoet.

In beide gevallen betaalt de maatschappij ook de premies voor deze verzekering terug, zolang je arbeidsongeschikt bent. Zo kan je de volledige uitkering gebruiken voor andere uitgaven.

Een plan op maat?

Wil je graag een Gewaarborgd Inkomen - Omzet & Kosten afsluiten? Dan is de eerste vraag voor welk bedrag je je wil verzekeren.

7 FACTOREN DIE EEN INVLOED HEBBEN OP JOUW PREMIE
De tweede vraag is welke dekking je wenst. Hou daarbij rekening met je financiële reserves en de premie die bij je keuzes hoort. De factoren hieronder kunnen je premie beïnvloeden.

1. LEEFTIJD BIJ AFSLUITEN

Hoe jonger je bent bij het afsluiten van de verzekering, hoe lager de premie zal uitvallen. De lagere premie geldt voor de volledige looptijd van je verzekering!

2. JE BEROEP

De premie voor een gewaarborgd inkomen wordt mede bepaald door schadestatistieken. Daaruit blijkt dat het ene beroep veel risicovoller is dan het andere.

3. JE DAGELIJKSE EFFECTIEVE ACTIVITEITEN

Daarom zal de maatschappij voor bepaalde ‘risicoberoepen’ een aantal extra vragen stellen om het risico beter in te schatten. Niet zozeer je beroep, maar wel je dagelijkse activiteiten bepalen op die manier je premie.

4. GEÏNDEXEERDE RENTE?

Ook wanneer je arbeidsongeschikt wordt, blijft het leven duurder worden. Daarom bieden maatschappijen
verschillende soorten rentes aan. Het meest ideaal is een geïndexeerde rente, maar dit is ook het duurste.

5. WELKE EIGENRISICOTERMIJN?

Heb jij of je vennootschap al een financiële reserve opgebouwd en hoef je daardoor in de eerste periode
van je arbeidsongeschiktheid nog geen beroep doen op een uitkering? Dan betaal je een lagere premie. Je hebt de keuze tussen verschillende eigenrisicotermijnen die gaan van 30 dagen, 60 dagen, 90 dagen, 180 dagen, 1 jaar, 2 jaar tot 3 jaar.

6. COMBINEREN MET SPAREN = KORTING

Heb je een polis Gewaarborgd Inkomen of Gewaarborgd Inkomen – Omzet & Kosten en sluit je een spaarplan in de tweede pijler (IPT, VAPZ, POZ) af, dan krijg je automatisch een korting op je premie Gewaarborgd Inkomen. De korting blijft van toepassing zolang je verder spaart. Je mag het contract in de tweede pijler op een ander moment afsluiten dan je Gewaarborgd Inkomen.

7. ROKEN SCHAADT JE GEZONDHEID EN JE PORTEFEUILLE

Roken of vapen verhoogt de kans op ziekte. Meestal zal je rook- of dampgedrag van de voorbije twaalf maanden dan ook een impact hebben op je premie.

Zoals je kan lezen is elk dossier maatwerk. Aarzel niet om je makelaar CLB Verzekeringen raad te vragen. We geven je graag advies over de verschillende mogelijkheden, de voorwaarden en alle mogelijke uitkeringssystemen Contacteer ons: verzekeringen@clbgroup.be of 011 59 90 62

06.05
2024

Het groeiend belang van fietsverzekeringen, ook voor bedrijven

In een wereld waar duurzaamheid en mobiliteit steeds belangrijker worden, groeit de populariteit van fietsen gestaag. Fietsen bieden niet alleen een milieuvriendelijk alternatief voor auto’s, maar dragen ook bij aan een gezondere levensstijl. Daarenboven worden ze ook steeds meer aangeboden door bedrijven als een soort extra legaal voordeel. Echter, net zoals bij andere vervoersmiddelen, brengt het bezitten van een fiets ook risico’s met zich mee. Om deze risico’s te beheren en fietsers gemoedsrust te bieden, worden fietsverzekeringen steeds relevanter.

03.03
2024

EPC niet-residentiële gebouwen (NR): ook voor jou een wettelijke verplichting!

Wellicht kende je al het energieprestatiecertificaat voor woningen of appartementen (verplicht sinds 2008). Vanaf 2024 en 2025 worden er bijkomend voor eigenaars van een kantoorgebouw, handelspand, school, sporthal, overheidsgebouw, woonzorgcentrum... nieuwe verplichtingen opgelegd door het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap (VEKA). Enkel gebouwen met als hoofdbestemming landbouw of industrie vallen niet onder deze regelgeving.

31.01
2024

De brede weersverzekering in 2024

De brede weersverzekering: nog steeds betaalbaar voor de fruitteler omwille van subsidiëring van de premie tot 2026. Als Fruitteler weet je ongetwijfeld dat je sinds deze Vlaamse legislatuur geacht wordt om jouw areaal privé te verzekeren via de Brede Weersverzekering, wanneer je beroep wil blijven doen op het rampenfonds voor schade aan openluchtteelten door ongunstige weersomstandigheden.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op