14.09
2020

Is uw student op kot goed verzekerd?

Gaat uw zoon of dochter binnenkort op kot? Dan laat u hem of haar weer wat meer los. Maar niet zonder de beste voorbereiding. Check vooraf welke verzekeringen van pas komen.

Bent u aansprakelijk voor schade aan het kot?

Net zoals thuis kan er op het kot van uw zoon of dochter schade ontstaan door brand, water of een kortsluiting. En dat kan ook schade toebrengen aan anderen. Denk maar aan een uitslaande brand, water dat binnensijpelt bij de buren …
Als huurder van het kot wordt u dan aansprakelijk gesteld, behalve bij overmacht zoals een blikseminslag of een fout door een derde.
Vaak is de huurdersaansprakelijkheid voor het kot van uw student verzekerd via de brandverzekering van uw eigen woning (hoofdverblijfplaats). U checkt best uw woningverzekering om er zeker van te zijn dat de waarborgen volstaan.

Wat met de inboedel?

Uw zoon of dochter brengt vast en zeker zijn of haar eigen spullen mee op kot en misschien koopt hij of zij er nog wel wat bij: meubels, laptop, smartphone … Ook het huisraad kan beschadigd raken door bijvoorbeeld een waterlek.
De inboedel van het kot is doorgaans meeverzekerd in uw eigen woningverzekering. Controleer of dat effectief het geval is voor uw contract en of het verzekerde bedrag volstaat om uw eigen inboedel en die van zoon- of dochterlief te dekken.

Diefstal niet vergeten

Beeld u in dat uw zoon of dochter op kot het slachtoffer wordt van een inbraak. Vooral dure elektronische apparaten zoals smartphones, laptops, camera’s en kostbaar studiemateriaal zijn maar beter voldoende verzekerd tegen diefstal.
Meestal is de waarborg diefstal niet inbegrepen in uw woningverzekering of geldt die slechts beperkt voor een studentenkot. Een extra dekking diefstal is daarom geen overbodige luxe.

Een ongelukje is snel gebeurd

Een ruime familiale verzekering (BA Privéleven) is ook een goede keuze. Stel, uw student leent de tablet van een kotgenoot en laat die per ongeluk stukvallen. Uw eigen familiale verzekering komt tussen in de kosten als ze huisgenoten die tijdelijk elders wonen, eveneens als verzekerden beschouwt. Ga dus even na wat uw contract precies dekt.

Student in het buitenland

Trekt uw student voor enkele maanden naar het buitenland met Erasmus? Denk eraan zijn aansprakelijkheid, spullen en gezondheid te verzekeren.
Normaal is een studentenkot meeverzekerd in de brandverzekering van de ouders, zowel in België als in het buitenland. Dat geldt ook voor de inboedel die tijdelijk mee verhuist.
Uw familiale verzekering dekt eveneens de aansprakelijkheid van uw student terwijl hij in het buitenland studeert. Al zijn er in sommige verzekeringen beperkingen inzake duur of plaats van het verblijf in het buitenland.
Wat bij ziekte of hospitalisatie in het buitenland? Neem vóór vertrek contact op met het ziekenfonds voor meer informatie over waar de rechten op gezondheidszorgen behouden blijven en wat de procedure is. Het is sowieso sterk aangeraden om een eigen reisbijstandsverzekering voor uw zoon of dochter af te sluiten. Zeker als uw student buiten Europa gaat studeren.

Student op eigen benen

Zolang uw studerende zoon of dochter bij u gedomicilieerd blijft, is hij of zij in de meeste gevallen ook gedekt door uw verzekeringen, ongeacht of hij of zij op kot zit. Dat is niet meer zo wanneer uw student zijn eigen boontjes dopt en zijn eigen domicilie heeft. Op dat moment beschouwt de verzekeraar hem als een apart gezin en moet hij ook zelf instaan voor zijn verzekeringen.

Hulp nodig bij de voorbereiding?

Studeren moet uw zoon of dochter helemaal zelf doen, maar voor advies over de nodige verzekeringen kan u bij mij terecht.
Samen met u ga ik na of uw huidige verzekeringen voldoen en wat u nog nodig hebt om uw oogappel zo goed mogelijk te beschermen. Zo beleeft hij straks de beste tijd van zijn leven in de beste omstandigheden.
Contacteer me vrijblijvend via verzekeringen@clbgroup.be of op het nummer 011 59 90 62.

Bron: abcverzekering.be

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op