07.01
2021

Verzeker uw aansprakelijkheid als bestuurder

Laat een fout of nalatigheid als bestuurder-bedrijfsleider uw privévermogen niet in gevaar brengen. Met een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid creëert u alvast extra gemoedsrust.

Lange en vermoeiende werkdagen, financiële onzekerheid, stress … Het leven als ondernemer loopt vaak niet over rozen. Uw takenpakket is immers uitgebreid, en u draagt veel verantwoordelijkheid op de schouders. Zo moet u erover waken
dat u wetten en bedrijfsstatuten respecteert, slechte betalers laat vervolgen, te allen tijde goede klanten tevreden houdt … kortom, dat u uw business bestuurt als een goede huisvader.

In die context valt een professionele fout of nalatigheid tijdens de uitoefening van uw mandaat nooit helemaal uit te sluiten. Dit met soms ingrijpende gevolgen. U kan immers – al dan niet terecht – persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade aan uw bedrijf of aan derden. Ingediende schadeclaims kunnen daarbij ook uw privévermogen in het vizier nemen.

Concrete situaties
Wanneer kunt u, als bedrijfsleider of bestuurder, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld? Dat is alvast het geval bij:

  • de gewone bestuursfout – systematische afwezigheid op de raad van bestuur, uitgaven voor promotieacties die de pan uitrijzen, stomweg vergeten om een brandverzekering af te sluiten, een krediet toekennen aan een insolvent persoon, onvoldoende doordacht beleggen met middelen
    van de vennootschap …
  • buitencontractuele aansprakelijkheid – voor aangegane verbintenissen die niet in verhouding staan met de middelen van de vennootschap, werken of opdrachten die werden toevertrouwd aan niet-geregistreerde aannemers …
  • inbreuken op de statuten (gebruik van middelen of kredietcapaciteiten van de vennootschap voor andere doeleinden dan die vermeld in de statuten, een voordeel toekennen dat in de statuten niet is toegelaten …) of de wetten op de handelsvennootschappen (jaarrekeningen niet
    of te laat indienen, niet komen opdagen op de algemene aandeelhoudersvergadering in geval van verlies van meer dan de helft van het bedrijfskapitaal …)
  • de kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement – een verlieslatende activiteit verderzetten (wrongful trading), geen boekhouding bijhouden … Steeds strengere wetgeving, door een complexer wordende economische omgeving, doet bovendien de aansprakelijkheid
    van bestuurders nog toenemen. En zo vergroot dus ook het risico om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld.

Bescherm uzelf
De financiële impact van schadeclaims na professionele fouten, onoplettendheden of gebreken kan aanzienlijk zijn – met zware gevolgen voor u en eventuele andere bestuurders binnen de organisatie (van bijvoorbeeld dochtermaatschappijen
of verwante verenigingen). Denk maar aan eventuele verdedigingskosten (zoals onderzoeks- en procedurekosten, ereloon van raadgevers, advocaten en experts bij een burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve procedure voor de rechtbank), naast economische schade door opgelopen
deuken in het bedrijfsimago, of kosten van schadevergoedingen die misschien moeten worden uitbetaald. Loopt het, om welke reden ook, toch onvermijdelijk mis? Dan behoedt u uw privévermogen voor het ergste met een degelijke, uitgebreide verzekering ‘Bestuurdersaansprakelijkheid’. Die
is – voor alle duidelijkheid – wettelijk niet verplicht, maar kan in heel wat situaties haar cruciale nut bewijzen. De bestuurder wiens bedrijf of vennootschap er een onderschrijft, hoeft alvast minder wakker te liggen over de mogelijke gevolgen van de
professionele beslissingen die hij neemt.

Meer weten?
Elke ondernemer is uniek, net als zijn onderneming. Goed uitgebalanceerd en efficiënt maatwerk – zeker als het over verzekeringen gaat – is dan ook levensnoodzakelijk. Samen bekijken we hoe u uw aansprakelijkheid als bestuurderbedrijfsleider
optimaal kunt verzekeren, afhankelijk van uw behoeften in uw professionele situatie.

Bron: AG Insurance

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op