06.03
2023

Hoe stimuleer je medewerkers tot leren?

De individuele opleidingsrekening en het verplichte opleidingsplan voor ondernemingen met meer dan 20 medewerkers heeft zaakvoerders grondig doen nadenken over het opleidingsbeleid in de organisatie. Intussen heb jij de opleidingsbehoeften van jouw onderneming in kaart gebracht en heb je een reeks opleidingen vastgelegd en/
of een aanbod voorzien voor je medewerkers.

Maar hoe stimuleer je je medewerkers nu tot leren? Enkele tips:

 • maak je medewerkers bewust van het belang van leren;
 • geef je medewerkers tijd en ruimte om aan (informele) opleidingen mee te doen;
 • combineer formeel en informeel leren voor het beste resultaat;
 • waardeer informeel leren en neem dit op in het persoonlijk dossier of opleidingsplan van de medewerker;
 • stel een fysieke ruimte of faciliteiten beschikbaar waar collega’s en mentoren elkaar kunnen ontmoeten en aan uitwisseling kunnen doen;
 • zorg ervoor dat jij zelf en andere leidinggevenden het juiste voorbeeld geven door zelf opleidingen te volgen of leermomenten in te bouwen;
 • laat de collega die een opleiding heeft gevolgd hier enthousiast over vertellen tijdens een vergadering in het kader van kennisdeling;
 • een overzichtelijk intranet of goed Learning Management Systeem maakt het mogelijk om kennis te creëren en op te slaan, zodat deze ook voor ander collega’s toegankelijk wordt;
 • bied een divers takenpakket aan met voldoende uitdaging en variatie waardoor opleiding een must is. Denk daarbij eens aan een taakrotatiesysteem;
 • en heb je tenslotte al eens aan een e-learning(platform) gedacht? Door medewerkers toegang te geven tot een online leerplatform met diverse opleidingen verlaag je de drempel om te leren.

Ben je nog niet zo ver of heb je nood aan ondersteuning? Wij staan voor je klaar als je nog vragen hebt over:

 • de opmaak van je opleidingsplan;
 • hoe je nog meer kan inzetten op opleidingen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • de opleidingen uit ons aanbod die voor jouw medewerkers interessant/nuttig kunnen zijn;
 • hoe je informele opleidingen laat meetellen voor de opleidingsrekening;
 • onze e-learning en het platform waar CLB Academy mee samenwerkt;
 • de subsidies waar je als onderneming beroep op kan doen;
 •  …

Interesse in een opleiding of een vraag? Contacteer ons via academy@clbgroup.be of via het nummer 011 30 50 63

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op