08.07
2021

Op welke subsidies kan mijn onderneming beroep doen als ik investeer in opleidingen?

In de voorgaande edities van ons CLB Nieuws bespraken we reeds de steeds groter wordende aandacht van onze overheid voor opleidingen. Uw medewerkers opleidingen aanbieden, betekent investeren in het menselijk kapitaal van uw bedrijf. Maar de kostprijs van opleidingen kan voor bedrijven serieus oplopen. De Vlaamse overheid en diverse sectorale fondsen moedigen werkgevers daarom graag aan met premies en subsidies. We zetten ze graag voor u op een rij.

Kmo-portefeuille  

Dit is een Vlaamse subsidiemaatregel voor de aankoop van diensten (opleiding of advies) die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.

VOORWAARDEN

Opleidingen

Advies

   

wat: vorming – hoofdzakelijk bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren

wie: voor de werkenden in uw bedrijf

waar: bij een geregistreerde dienstverlener

inhoud: gericht op de kernprocessen van uw onderneming

doel: uw Vlaamse onderneming professionaliseren

wat: schriftelijke raadgevingen –bedoeld om de werking van uw onderneming te verbeteren

waar: bij een geregistreerde dienstverlener

inhoud: gericht op de kernprocessen van de onderneming

doel: de raadgevingen stellen u in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw bedrijf

 

Uw onderneming komt in aanmerking indien

• U gevestigd en werkend bent in Vlaanderen;

• U een aanvaardbare rechtsvorm hebt (o.a. vzw’s en overheidsdiensten zijn uitgesloten);

• U een kmo bent.

 

Kleine onderneming

Middel grote onderneming

·         max. 50 werknemers

·         max 250 werknemers

·         omzet max. 10 miljoen of

·         omzet max. 50 miljoen of

·         balans max. 10 miljoen

·         balans max. 43 miljoen

 

Hoeveel steun ontvangt u?

• Als kleine onderneming ontvangt u 30% steun

• Als middel grote onderneming ontvangt u 20% steun

• U ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar

OPGELET! Dit jaar werd het maximumbedrag verhoogd met € 5.000!

 

Vlaams OpleidingsVerlof (VOV)  

Medewerkers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. U kan als werkgever ter compensatie van de loonkost een forfaitair bedrag van €21,30/uur/werknemer terugbetaald krijgen.

Dit VOV kan zowel voor externe opleidingen zoals bv. avondonderwijs als voor interne opleidingen zoals bv. een leiderschapstraject of technische vaardigheden worden ingezet.

Opgelet! Volgend schooljaar wordt het VOV eenmalig verdubbeld van 125 uur naar 250 uur.

Wilt u graag meer weten? Ontdek hier de voorwaarden en andere specificaties.

 

Sectorale ondersteuningsmaatregelen

Sectorfondsen hebben o.m. als opdracht vormings- en tewerkstellingsactiviteiten te organiseren of te ondersteunen ten voordele

van de werknemers van deze sector, waaronder de risicogroepen. Het globale doel van de sectorfondsen is het mee mogelijk

maken dat er binnen de betreffende sector voldoende en goed geschoolde werknemers werkzaam zijn.

 

In dit kader kunnen werkgevers gebruik maken van opleidingspremies voor betalende opleidingen. Steunmaatregelen variëren sterk van sector tot sector. Dit gaat van €7/uur/werknemer tot €84/dag/werknemer.

Wilt u graag meer weten? Ontdek hier op welke sectorfondsen ú beroep kan doen!

 

Werkbaarheidscheques

Met het lanceren van een werkbaarheidscheque willen de Vlaamse Regering en Vlaamse sociale partners organisaties uit de profit- en social profitsector ondersteunen en versterken om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk.

De steunmaatregel dekt 60% van de factuur, ongeacht de grootte of het type van uw onderneming. Opgelet! Uw aanvraag kan slechts tot 31/12/2021 ingediend worden!

Wilt u graag meer weten? Ontdek hier de voorwaarden en andere specificaties.

 

Bovenstaande subsidies kunnen gecumuleerd worden én kunnen ingezet worden voor zowel onze open als bedrijfsopleidingen van CLB Academy.

Hebt u nog vragen? Contacteer ons voor een vrijblijvend adviesgesprek!

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op