10.05
2022

Opleiding in de kijker

Sociale actualiteit

Up-to-date kennis van de sociaaljuridische wetgeving is onmisbaar voor elke HR-professional en zaakvoerder. U moet weten welke impact de vele wijzigingen op uw specifieke onderneming hebben. Hiertoe worden wekelijks mails verstuurd naar de klanten van CLB Sociaal Secretariaat en vullen we onze website aan. Toch merken we bij onze klanten dat het niet altijd evident is om tussen het vele werk door nog tijd te vinden om deze mails en website te raadplegen.

Daarom lanceerden onze juristen van CLB Consult elk kwartaal de opleiding Sociale Actualiteit. Ine en Tine volgen de bewegingen van de beleidsmakers op de voet.
Ze vertalen deze info op een zeer praktische manier naar uw bedrijfssituatie. Na de sessie weet u welke wijzigingen recent werden doorgevoerd, wat u kan verwachten
aan nieuwigheden en wat de nationale arbeidsraad zal beslissen.

U kan de sessies makkelijk volgen via webinar waarbij u live al uw vragen kan stellen. Kan u er niet bij zijn die dag? Geen probleem! De opname wordt u nadien toegestuurd. Belangrijk om weten! Inschrijving geeft u recht op alle sessies die in 2022 georganiseerd worden.

Zien we u op 17 mei 2022 van 13.00 tot 14.30 uur? Schrijf hier in.

Tip! Heeft u het gevoel dat u nog een goede basis van de sociale wetgeving mist? Dan kunt u in september de 2-daagse snelcursus ‘Introductie in de Sociale wetgeving’ volgen. Schrijf u hier in.

 

Voorbereid op bedrijfsovername (voor overnemers en overlaters)

Denkt u eraan een bedrijf over te nemen? Of wilt u uw bedrijf overlaten? Misschien wel aan één van uw kinderen?

Dit is voor veel kmo’s een ingewikkelde en persoonlijke kwestie. Deze opleiding leert u de stappen die u moet ondernemen om uw zaak verkoopklaar te maken en
belicht de opportuniteiten en mogelijke struikelblokken als overnemer.

Ook de waardering van de onderneming, de overdracht, concrete do's en don'ts voor overnemer en overlater … komen aan bod.
Deze opleiding geeft u de noodzakelijke basis om de knoop door te hakken of meteen verdere stappen te ondernemen in het overnemen van een zaak of het overlaten van uw eigen bedrijf. Na deze opleiding kent u alle 12 fasen in het overnameproces en bent u perfect voorbereid!

Schrijf u hier in voor de sessie op 14 en 21 juni 2022.

 

Veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties: BA4/5

Het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties brengt risico’s met zich mee. Sinds 1 juni 2020 is er een nieuwe regelgeving van toepassing en dienen elektrische installaties op de werkvloer afgetoetst te worden aan het nieuwe AREI 2020. De toegang tot deze installaties dient enkel voorbehouden te worden aan medewerkers die beschikken over de nodige bekwaamheid. Als werkgever dient u het onderscheid te maken tussen de BA4 (gewaarschuwde) of BA5 (vakbekwame) werknemers.

Wat is nu precies het verschil?

  • BA4 - gewaarschuwd

Komt uw medewerker in aanraking met de risico’s van elektrische installaties, dan valt hij in de categorie ‘gewaarschuwd’. Doelbewust en voorzichtig omspringen met elektriciteit is de boodschap! Denk aan onderhoudspersoneel (van elektrische installaties) die geen structurele werken aan de installaties uitvoeren.

Meer info over de opfrissessie BA4 op 1 juni 2022 vindt u hier

  • BA5 – vakbekwaam

Uw medewerker werkt zelf aan of met elektrische installaties. Hij dient de mogelijke gevaren van het werken met of aan elektrische installaties zelf in te schatten. Hij stelt maatregelen op om de risico’s te vermijden. Denk aan technici en ingenieurs. Het is als werkgever wettelijk verplicht om een BA4 of BA5 attest op te stellen, dit in functie van de taak/plaats van de werknemer.

Een attest BA4 of BA5 kan echter enkel toegekend worden aan een werknemer op voorwaarde dat deze werknemer op de hoogte is van de staat van de elektrische installatie, de eventuele risico’s en de werkprocedures. Een opleiding BA4 of BA5 wordt dan ook sterk aangeraden om de gevraagde kwalificaties te behalen én opgefrist te houden.

Meer info over de opfrissessie BA5 op 8 juni 2022 vindt u hier

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op