06.09
2023

Sectorale afspraken opleidingsrecht (arbeidsdeal)

De arbeidsdeal voorziet een individueel recht om opleiding te volgen dat geldt voor elke werknemer. Ondernemingen met minder dan 10 medewerkers zijn vrijgesteld van de verplichting. Ze moeten enkel aantonen dat er opleidingsinspanningen worden gedaan.

Ondernemingen met 10 tot 20 medewerkers voorzien minimum 1 opleidingsdag per VTE (voltijdsequivalent).

Medewerkers in ondernemingen vanaf 20 medewerkers hebben in 2023 recht op 4 opleidingsdagen per VTE. Vanaf 2024 stijgt dit aantal naar 5 opleidingsdagen per VTE, tenzij er door de sociale partners een sector CAO wordt gesloten waarin een ander aantal opleidingsdagen is opgenomen. We zetten graag de vandaag gekende verplichtingen over het opleidingsrecht uit de nieuwste sectorafspraken voor je op een rij.

Houd er rekening mee dat dit een beknopte weergave is van de verplichtingen op vlak van opleidingen. Als je meer informatie wilt of specifieke details nodig hebt, is het raadzaam om de officiële documenten van de sectorakkoorden te raadplegen of contact op te nemen met relevante autoriteiten voor de meest gedetailleerde informatie.

Nog niet alle sectoren hebben hun sector CAO klaar. Bovendien weten we dat sectorale afspraken nog vaak wijzigen.

De meest up-to-date versie van deze tabel kan je hier terugvinden.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op