03.05
2023

Verplichte registratie van opleidingen via de ‘Federal Learning Account’?

De arbeidsdeal verplichtte een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer en een opleidingsplan voor bedrijven met meer dan 20 medewerkers. Vanaf 1 januari 2024 zou hier mogelijks nog een 3de verplichting aan toegevoegd worden. De ministerraad keurde immers een voorontwerp goed betreffende de oprichting en het beheer van een elektronische toepassing genaamd ‘Federal Learning Account’ (FLA).

De ‘FLA’ moet de werknemer en de werkgever de mogelijkheid bieden om:

 • de individuele én sectorale opleidingsrechten te beheren en bij te houden;
 • informatie te krijgen over
  » de opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft;
  » de gevolgde opleidingsdagen;
  » de gevolgde opleidingen;
 • informatie te bekomen over het (openstaande) opleidingskrediet.

Van de werkgever wordt verwacht dat hij, binnen de 20 werkdagen na het einde van de opleiding, de gegevens over de opleiding in deze online tool registreert. Ook de overheid kan op deze manier makkelijk controle uitoefenen op het naleven van de opleidingsverplichting van werkgevers. De regering zet het opleiden van personen op de arbeidsmarkt hoog op de agenda. De gegevens zullen dan ook raadpleegbaar zijn gedurende de actieve loopbaan van elke werknemer op de Belgische arbeidsmarkt.

Dit voorontwerp van de wet wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Nationale Arbeidsraad.

We houden je op de hoogte!

Heb je nog hulp nodig bij de opmaak van jullie opleidingsplan? Contacteer ons gerust voor een sjabloon dat als basis kan dienen of enkele uren persoonlijke begeleiding op maat van jouw onderneming en sector.


Opleiding in de kijker
Re-integratie van langdurig zieken

Het langdurig ziekteverzuim ligt hoog. Té hoog. Een half miljoen mensen zijn al meer dan een jaar arbeidsongeschikt. De wetgeving re-integratie werd daarom recent in een nieuw jasje gestoken.

We organiseren op 25 oktober 2023 een ontbijtsessie over re-integratie van langdurig zieken en de bijzondere procedure medische overmacht voor zaakvoerders, HR,
leidinggevenden en preventieadviseurs.

We bespreken de nieuwe wetgeving aan de hand van casussen uit het werkveld en je krijgt antwoorden op vragen als:

 • welke rechten en plichten zijn er?
 • wie is betrokken?
 • wat zijn juridische aandachtspunten?
 • ...

We informeren je ook over de bijzondere procedure medische overmacht.

Als kers op de taart geven we je tijdens de sessie een aanzet om een aanwezigheidsbeleid op te zetten aan de hand van een concreet voorbeeldprotocol dat direct te gebruiken is. Voor deze infosessie slaan drie experts de handen in elkaar: Wietske Hoogerwerf (Directeur medische toezicht / arbeidsarts), Michelle Peeters (Afdelingshoofd psychosociale aspecten) & Tine Vandeurzen (Juriste). 

PROGRAMMA
Woensdag 25 oktober 2023 - CLB Group in Alken
8u30    ontvangst met ontbijt
9u00    start van de opleiding
12u30  Q&A

De plaatsen zijn beperkt. Schrijf je dus zeker tijdig in via deze link!


Save the date
Safety Update Programma

Blokkeer 12 oktober alvast in je agenda voor ons Safety Update Programma 2023.

Na de 25ste feesteditie van vorig jaar, staat onze Descon studiedag SUP 2023 alweer in de startblokken. Deze bijscholing voor preventieadviseurs, leidinggevenden en zaakvoerders mag je niet missen!

Waarom moet je hier gewoon bij zijn?

 • Lezingen over de meest actuele onderwerpen gebracht door topsprekers;
 • Een jaarlijkse update van de wetgeving door FOD WASO;
 • Interactief infodorp met live demo’s;
 • Het beste publiek om mee te netwerken;
 • Lekker eten en drinken, de hele dag door;
 • Een goed gevulde goodiebag.

PROGRAMMA
Donderdag 12 oktober 2023 - 'De Vesten' in Laakdal
8u00 - 16u30 Safety Update Programma

De plaatsen zijn beperkt. Claim daarom alvast jouw plek via deze link en ontvang als eerste het volledige programma. 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op