CLB Group: een constante groei sedert 1989!

Historiek

 

CLB (Centrum voor Loonbeheer) werd in 1989 opgericht door Rohnny Peters en Eddy Withofs als een tweemanszaak.

De afgelopen jaren kende het bedrijf een organische groei en werden hoe langer hoe meer diensten onder de vlag van CLB geplaatst.

 

Vanaf het prille begin verzorgde het Centrum voor Loonbeheer de loonadministratie van werkgevers. De erkenning van CLB Sociaal Secretariaat volgde vijf jaar later, in 1994.

Gaandeweg gingen we ons specialiseren in andere gebieden. Wij voelden vooral de nood aan juridische ondersteuning. Onze kennis van de sociale wetgeving moet immers up to date zijn om onze klanten een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Dit leidde in 2000 tot de oprichting van CLB Consult.

 

Vervolgens gingen we verder op het gebied van verzekeringen. In 2004 was de afdeling CLB Verzekeringen een feit. Drie jaar later, in 2007: CLB ICT & Hosting.

 

Hoe meer diensten er werden aangeboden, hoe groter natuurlijk de behoefte aan bijkomend personeel. Vanaf 2009 hebben we er daarom voor gekozen om een vormings-, trainings- en opleidingsverantwoordelijke (VTO) aan te stellen.

 

In 2010 werd het Centrum voor Loonbeheer omgedoopt tot “CLB Group, Care for Life and Business”.

Onze dienstengroep werd in 2011 tenslotte nog aangevuld met de dienst CLB Externe Preventie en in 2012 met de CLB Medische Controle & Advies.

 

CLB Group vandaag

Binnen de zes afdelingen van CLB Group zijn meer dan 170 medewerkers tewerkgesteld. Maandelijks verwerken de dossierbeheerders de lonen van meer dan 5.000 ondernemingen. Dit betekent dat de lonen en wedden van meer dan 41.000 werknemers door CLB Sociaal Secretariaat berekend worden!

De hele Group daarentegen vertegenwoordigt meer dan 9.000 klanten met meer dan 50.000 werknemers.

Waarom kiezen bedrijven voor CLB Group

 • Persoonlijke en vriendelijke aanpak
 • One stop shop: alle bedrijfsdiensten onder één dak
 • Managementteam met meer dan 25 jaar ervaring
 • Experts rechtstreeks aan de lijn
 • Tranparante tarifering: ‘what you see is what you pay'
 • Wat we zeggen, maken we waar
 • Meedenken met de klant
 • Eén aanspreekpunt
 • Proactief, op maat en met een glimlach
 • Up-to-date informatie via nieuwsbrieven en seminaries
 • Goed bereikbaar en persoonlijk contact

Visie en missie

“Care for life and business”, zorg voor leven en werk: de reden van ons bestaan, met name het leveren van diensten aan werkgevers. Bij het leveren van deze diensten, hebben onze medewerkers steeds de waarden van CLB Group in hun achterhoofd: vriendelijkheid, hulpvaardigheid, professionaliteit, correctheid en efficiëntie.

Naast een professionele en correcte behandeling van de administratie van onze klanten, willen wij ook dicht bij de klanten staan. Elke klant heeft zijn wensen en behoeften, daarom voorzien wij in een dienstverlening op maat. Deze persoonlijke aanpak is kenmerkend voor CLB Group.

Onze huidige leefomgeving vraagt voortdurend om verandering en dan willen wij uiteraard niet stilstaan. Sinds de beginjaren zijn wij voortdurend blijven groeien en deze groei wensen wij nog verder te zetten. Naar de toekomst toe willen wij onze dienstverlening nog verder verruimen en verbeteren.

CLB Group gelooft sterk dat om haar missie te kunnen volbrengen, ze haar eigen werknemers moet ‘soigneren’ en zo lang mogelijk aan het bedrijf moet binden om continuïteit en kwaliteit te kunnen bieden.

Organisatiestructuur

CLB Sociaal Secretariaat

CLB Sociaal secretariaat staat in voor uw volledige sociale administratie: maandelijkse loonberekeningen met de nodige wettelijke documenten, storting van de berekende lonen, dossiers van kinderbijslag,werkloosheid, vakantiegeld, de wettelijk verplichte taken en de berekening van de verschuldigde RSZ, de opstelling en inlevering van alle periodieke aangiften en andere documenten bij RSZ, de aangifte van bedrijfsvoorheffing,…

CLB Consult – juridische dienst

CLB Consult, onze eigen juridische dienst, geeft u advies op het vlak van sociale wetgeving. Onze jarenlange ervaring en ons uitgebreid netwerk maken het advies van deze dienst to-the-point en praktijkgericht.

CLB Verzekeringen

CLB Verzekeringen is een onafhankelijk verzekeringskantoor met Brocom-erkenning, die staat voor een superieure kwaliteit van dienstverlening. Door onze onafhankelijkheid staan wij bij een schadegeval steeds aan uw zijde en zoeken we voor u de beste verzekering. Wij verdedigen uw belangen in alle andere gevallen die uw verzekeringssituatie beïnvloeden.

CLB ICT & Hosting

CLB ICT biedt u audit & advies, installatie en onderhoud van hardware en netwerken, telefonieoplossingen geïntegreerd met uw IT-infrastructuur. Na een vrijblijvende audit stellen we u 1 of meer oplossingen voor die geschikt zijn voor vandaag maar ook meegroeien met uw bedrijf. U kan kiezen  voor lokale installatie of gebruik maken van  een datacenter. Eenmaal alles netjes opgeleverd, kan U opteren voor een eenmalige factuur of maandelijkse bijdragen.

CLB Externe Preventie

Aansluiten bij een dienst externe preventie is wettelijk verplicht voor alle bedrijven die personeel in dienst nemen. Een goed functionerende, proactieve externe preventiedienst die een welzijnsbeleid op maat van uw bedrijf samenstelt, zorgt voor gemotiveerde werknemers op de werkvloer.

CLB Medische Controle & Advies

CLB Medische Controle & Advies is een medische controledienst die controles aan huis uitvoert bij werknemers die door ziekte en/of een privé-ongeval afwezig zijn. De controlegeneesheer gaat na of uw werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Daarnaast geven we u ook proactief medisch en juridisch advies. Wij helpen u om een doordacht afwezigheidsbeleid voor uw bedrijf op te stellen.

Eunomia ondernemingsloket

Bij CLB Group is een officiële zetel van het ondernemingsloket Eunomia gevestigd. Dat wil zeggen dat CLB Group rechtstreeks en onmiddellijk inschrijvingen doet van nieuwe zelfstandige ondernemers bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Daarnaast vervullen zij nog allerhande andere formaliteiten zoals de activering van het ondernemingsnummer bij de BTW-administratie, de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen en de aanvraag van eventuele bijkomende vergunningen die nodig zijn voor bepaalde beroepen.

 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30