10.01
2023

CLB Academy helpt je met jouw opleidingsverplichting

“Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten een formeel opleidingsplan opmaken tegen 31 maart 2023, vanaf 10 werknemers moeten ze ook in een individueel opleidingsrecht voorzien.”

Kort samengevat bevat een opleidingsplan minstens de opleidingen die jij als bedrijf aanbiedt aan jouw medewerkers en de doelgroep voor wie ze bestemd zijn. Dit kunnen formele, georganiseerde opleidingen zijn, alsook informele opleidingen, zoals on-the-jobtraining, zelfstudie of deelname aan studiedagen of seminaries. Ook digitale opleidingen komen in aanmerking. Daarnaast moet het plan uitleggen op welke manier het bijdraagt aan de wettelijk verplichte investering in opleiding. Een sectorale cao kan bijkomend minimale voorwaarden bepalen.

Met deze info staat jouw opleidingsplan natuurlijk nog niet op punt. Wij maken je graag wegwijs in deze verplichtingen. Dit kan op meerdere manieren:

  • Je neemt deel aan ons gratis interactief webinar op 21/02/2023 van 11u00 tot 12u30 waar alle opleidingsverplichtingen voor jou als werkgever aan bod zullen komen alsook de mogelijkheden tot diverse subsidies (beperkt aantal plaatsen!). Schrijf je hier in.
  • Volg ons gratis infowebinar 'Hoe maak ik een opleidingsplan?' op 2 februari 2023. Contacteer ons via academy@clbgroup.be of via het nummer 011 30 50 63.
  • Heb je een concrete vraag? Dan kan je deze ook altijd stellen via academy@clbgroup.be of 011 30 50 63.

Recht op deconnectie
Daarnaast moet je uiterlijk tegen 1 april 2023 afspraken hebben gemaakt over het recht om offline te zijn, via een cao of arbeidsreglement. Dit gaat o.a. over richtlijnen voor het gebruik van digitale hulpmiddelen tijdens rusttijden of verlof en over vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden.

Op 14/03/2023 organiseren wij de opleiding Deconnectie. In deze opleiding zoomen we in op waarom deconnectie nodig is (en waarom de overheid hier dus zo sterk op inzet) en zetten we een concreet plan op om hier zelf mee aan de slag te gaan. Deze opleiding kan ook in company op maat van jouw onderneming georganiseerd worden.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op