06.03
2023

Cybersecurity: cruciaal in de digitale transformatie van een kmo

Met de opkomst van digitale technologie en toenemende afhankelijkheid van online systemen, is cybersecurity steeds belangrijker voor alle bedrijven. Dus ook voor alle Vlaamse kmo’s. Het is essentieel om te begrijpen hoe cyberbedreigingen invloed kunnen hebben op jouw bedrijf. Meestal beseffen bedrijven dan pas dat de juiste maatregelen nemen om bedrijfsgegevens te beschermen een must is.

Een volledig verkeerde veronderstelling van veel mensen is dat cyberbedreigingen zich enkel richten op de multinationals, de grotere ondernemingen. Hierdoor beseffen veel kmo’s niet de gevaren en risico's die ze lopen. Ze laten het links liggen en denken dat ze toch geen doelwit zijn. Het tegendeel is waar. Kmo’s zijn net vaker het slachtoffer van hackers en cybercriminelen die zoeken naar een gemakkelijke prooi, de weg van de minste weerstand. Uit cijfers van VLAIO blijkt dat bijna 1 op de 8 (11,8%) Vlaamse bedrijven de afgelopen jaren slachtoffer werd van een cyberaanval.

Om jouw kmo te beschermen tegen cyberbedreigingen, is het dus belangrijk de noodzaak in te zien en in te zetten op een sterk cybersecuritybeleid. Dit kan door de juiste maatregelen te nemen. Hieronder hebben we een aantal stappen beschreven die je zeker moet ondernemen zodat je organisatie voldoende beschermd is tegen de online gevaren:

1. Investeer in de juiste softwarebeveiliging: Investeer in een professionele up-to-date antivirus- en firewallsoftware, zoals Kaspersky, om je digitale systemen te beschermen tegen cyberaanvallen. Er bestaan gratis tools, maar deze bieden verre van dezelfde bescherming.
2. Beperk toegang tot gevoelige informatie: Beperk toegang tot gevoelige bedrijfsgegevens en informatie tot personen die ze echt nodig hebben.
3. Sensibiliseren van medewerkers: Zorg ervoor dat iedereen op de werkvloer op de hoogte is van welke handelingen een bedreiging kunnen vormen en welke tactieken internetfraudeurs vaak hanteren en hoe ze hiermee om kunnen gaan.
4. Regelmatig back-ups maken: Maak regelmatig back-ups van alle bedrijfsgegevens en zorg ervoor dat deze op een veilige locatie worden opgeslagen. Je slaat dit best op in een aparte omgeving in de cloud die bij een hack niet ‘geïnfecteerd’ kan worden.
5. Werk samen met een IT-partner: Een vertrouwde IT-partner kan je organisatie helpen bij het opzetten en handhaven van een sterk cybersecuritybeleid. Daarnaast kunnen zij ook een stappenplan opstellen om alle digitale beveiligingsgaten te dichten. Je gebouw wordt na de kantooruren hermetisch afgelsoten voor ongewenste indringers. Waarom dan de digitale poort naar jouw onderneming wagenwijd open laten staan terwijl zich daar de meest waardevolle gegevens bevinden? Neem de
juiste maatregelen, investeer in een sterk cybersecuritybeleid en neem een IT-partner onder de armen.

Dit kan perfect via de kmo-portefeuille die steunmaatregelen biedt aan organisaties die willen investeren in cybersecurity. CLB IT Solutions is een erkend partner van de kmo-portefeuille. Meer weten? Contacteer ons dan via it@clbgroup.be.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op