31.03
2021

Sneltests voor ondernemingen - KB 5 januari 2021

Sneltests kunnen worden ingezet in het kader van een clusterbeheer (uitbraak) in toepassing van KB van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding van het coronavirus COVID-19. Het KB heeft geen betrekking op ‘zelftests’ die binnenkort in de apotheek te verkrijgen zijn.

 

Elke werkgever is verplicht in zijn onderneming of organisatie een beleid te voeren om de verdere uitbreiding van het Covid-19 virus te voorkomen. De gezondheid van de medewerkers, onderaannemers en klanten heeft daarbij de grootste prioriteit.

  • Hiervoor maakt de werkgever een risicoanalyse Covid-19 en zorgt de werkgever dat bij de uitvoering van de werkzaamheden de voorgeschreven preventiemaatregelen (zoals bepaald in de generieke gids/sectorgidsen) gerespecteerd worden.
    • ​​​​​​Download HIER checklist Covid-19
    • Download HIER Risico-analyse Covid-19 en andere virussen
  • Ook laat de werkgever zoveel mogelijk kantoormedewerkers telewerken, het is een verplichting vanuit de overheid.
  • Daarnaast stelt de overheid nu sneltests gratis ter beschikking aan ondernemingen om zo voor een beperkte periode repetitief te testen in het kader van clusterbeheer. Het testen kan enkel op vrijwillige basis gebeuren.

Een positief resultaat op een sneltest zal in elk geval leiden tot isolatie en het opstarten van contactonderzoek. Negatieve testresultaten betekenen niet noodzakelijk dat alles in orde is. Een lage virale load kan onzichtbaar blijven en een negatief testresultaat opleveren. Sneltests zijn geen reden voor de werkgever en de werknemers om de preventiemaatregelen ter voorkomen van Covid-19 niet na te leven, of om een quarantaine te negeren.

De afname van sneltests gebeurt door medisch geschoold personeel van onze dienst onder de verantwoordelijkheid van de arbeidsarts. Resultaten worden opgevolgd en de onderneming wordt op de hoogte gebracht van resultaten en/of te nemen maatregelen. Doordat de afname van sneltests  niet wordt vergoed door de overheid zal aan uw onderneming een prestatie worden aangerekend.

 

  • Bent u een onderneming die beschikt over preventie-eenheden?

Wij bekijken samen met u hoe en wanneer we de sneltests gaan inzetten in uw onderneming: clusteruitbraak (grootschalig testen), op basis van een risico-inschatting

De geleverde prestaties zullen van uw preventie-eenheden worden afgetrokken conform de wettelijke tarieven.

 

  • Bent u een onderneming die een jaarbijdrage betaalt (basispakketklant)? 

Wij adviseren u voor een clusteruitbraak in uw onderneming contact met ons te nemen.

Voor kleinschalig testen maakt onze externe dienst ‘activatiecodes’ voor de betrokken werknemers. Met deze ‘activatiecode’ kan de werknemer zich individueel laten testen in een testcentrum bij hem in de buurt. Het testen in deze triagecentra is volledig gratis voor iedere werknemer die een Belgisch ziekenfonds heeft.

Indien u kiest voor sneltests geleverd door de overheid zal uw onderneming de geleverde prestaties betalen voor afname van sneltests, bovenop uw jaarbijdrage.

 

Wij beschikken over een nood-voorraad sneltests van de overheid zodat wij u snel kunnen helpen bij een uitbraak van Covid-19 in uw onderneming. Echter verzoeken we u om aan de hand van het aanvraagformulier de sneltests voor uw onderneming via ons aan te vragen en door te sturen naar coronatesten@clbgroup.be.  Download het aanvraagformulier HIER.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op