Wettelijke basis

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement vormt de basis van uw psychosociaal welzijnsbeleid en dient up-to-date te zijn en conform de vernieuwde wetgeving vanaf 1/9/2014.

Een model van arbeidsreglement conform de nieuwe wetgeving kan u aanvragen bij info@clbgroup.be. Uiteraard is dit aan te passen aan je eigen ondernemingscontext. Zie informatiefiche.

In het arbeidsreglement staan minimaal de volgende zaken vermeld: 

  • de coördinaten van de preventieadviseur psychosociale aspecten of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en, in voorkomend geval, deze van de vertrouwenspersoon;
  • de procedures rond psychosociale risico’s op het werk, waaronder pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
  • de intentie - of beleidsverklaring rond alcohol, drugs en medicatie op de werkvloer: CAO 100.

Bijkomende informatie:

 

Relevante wetgeving & tools

De wetgeving betreffende het welzijnsbeleid psychosociale aspecten werd in 2014 grondig gewijzigd. Voor de wetswijziging lag de focus op geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Vandaag is dit verschoven naar de preventie van alle psychosociale risico’s op het werk waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Klik hier voor de gecoördineerde tekst van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de Codex over het welzijn op het werk van 12 juni 2017, Boek I - Algemene beginselen, Titel 3 - Preventie van psychosociale risico's op het werk.

Op de website van de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg vind je onder de rubriek welzijn op het werk – psychosociale risico’s op het werk uitgebreidere toelichting omtrent het wetgevend kader.

Klik hier voor een overzicht van alle minimum wettelijke verplichtingen op vlak van uw welzijnsbeleid psychosociale aspecten als tool om de basis uit te werken.


< Hoofdmenu

Vertrouwenspersoon >

 

 

 

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur

Sven Hensen

Directeur Risicobeheer
Contacteer ons
CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30