Nieuws

06.04
2020

Het Coronavirus: Wat kan u als werkgever doen?

Checklist voor het naleven van maatregelen tegen coronavirus, Zonder zieke werknemers af, Geef aan de werknemers instructies over handhygiëne, hoest- en niesetiquette en over hoe te handelen ingeval van ziekte...

03.04
2020

Kan u studenten tewerkstellen tijdens de corona-crisis?

De FOD Waso heeft zich over deze vraag gebogen en op 19 maart 2020 het volgende standpunt ingenomen:

27.03
2020

Sociale verkiezingen uitgesteld door coronacrisis

Door de coronacrisis is de normale werking in veel bedrijven verstoord en heerst er een grote afwezigheid van personeelsleden ten gevolge van tijdelijke werkloosheid, ziekte, telewerk,…

In de huidige omstandigheden is het dan ook niet opportuun om de procedure van de sociale verkiezingen verder te zetten.

20.03
2020

Tips voor veilig thuiswerk

Bescherm ook thuis uw eigen data, de data van uw bedrijf, van klanten en leveranciers

18.03
2020

Corona-update 18 maart 2020

Bekijk onze video en ontdek welke maatregelen CLB Group neemt tegen het Coronavirus en wat dat voor u betekent.

13.03
2020

Coronavirus: afbetalingsplan voor RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing

Daar waar de ondernemingen voor hun werknemers beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, heeft de federale regering ook enkele maatregelen genomen voor de ondernemingen en zelfstandigen zelf.

06.03
2020

Extralegale kinderbijslag in het kader van een cafetariaplan is onderworpen aan sociale bijdragen

In een arrest van 25 maart 2019 sprak het Hof van Cassatie zich uit over de opname van extralegale kinderbijslag in een cafetariaplan

04.03
2020

Welke sectoren kunnen zich in 2020 aan flitscontroles verwachten?

Net als vorige jaren zullen de sociale inspectiediensten in 2020 in een aantal fraudegevoelige sectoren flitscontroles uitvoeren. Bij deze controles kunnen de sociale inspectiediensten bijgestaan worden door andere inspectiediensten zoals de FOD Mobiliteit, Gewestelijke
Inspectiediensten, FOD Financiën… en door politie en justitie.

28.02
2020

Bent u verplicht om gewaarborgd loon te betalen na een skiongeval?

In deze tijd zullen heel wat Belgen naar de sneeuw vertrekken of net terug zijn van een skivakantie. Misschien heeft één van uw werknemers ook een skivakantie achter de rug en is hij thuisgekomen met een gebroken arm of been.

21.02
2020

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2020

De fiscus publiceerde op 17 februari 2020 een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op