Nieuws

06.10
2022

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis kan vanaf nu worden aangevraagd

De RVA heeft nadere instructies gepubliceerd m.b.t. de bijzondere vorm van economische werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis.

29.09
2022

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing sportbeoefenaars ouder dan 26 jaar: indexering van de bedragen

De bezoldiging van de jonge sportbeoefenaar mag enkel als geldige besteding worden meegerekend als ze niet meer bedraagt dan € 88.320 (bedrag voor 2022).

22.09
2022

Het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers wijzigt grondig vanaf 1 oktober 2022!

Afgelopen dinsdag 20 september 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat het huidig re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers grondig wijzigt.

15.09
2022

Vanaf 1 september 2022 ook duale opleidingen in het Vlaams volwassenenonderwijs

Werkgevers kunnen vanaf 1 september 2022 een cursist een werkplek aanbieden voor duaal leren in het Vlaams volwassenenonderwijs.

08.09
2022

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

Bij het sluiten van cao nr.108 in 2013 hebben de sociale partners afgesproken om het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid tweejaarlijks te evalueren.

07.09
2022

Alternerend leren en werken: wijzigingen vanaf 1 september 2022

Sinds 1 september 2022 is het stelsel van alternerend leren in Vlaanderen op een aantal vlakken gewijzigd.

01.09
2022

Vanaf 1 januari 2023 wordt een zaterdag niet meer als een werkdag beschouwd

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek, dat op 1 juli 2022 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, bepaalt dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer wordt beschouwd als een werkdag.

12.08
2022

OPGELET: Ten onrechte ingeroepen tijdelijke werkloosheid betekent voortaan een sanctie voor de werkgever!

Een recent goedgekeurd wetsvoorstel voorziet in een sanctie voor de werkgever wanneer komt vast te staan dat deze ten onrechte tijdelijke werkloosheid heeft ingeroepen.

15.07
2022

Arbeidsdeal: goedkeuring door de ministerraad

De arbeidsdeal voorziet voornamelijk maatregelen omtrent de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het evenwicht tussen het privé- en professionele leven.

05.07
2022

Telewerk vanuit het buitenland na COVID-19

Sedert maart 2020 sloot België internationale akkoorden af met de buurlanden, om de gevolgen van telewerk in het buitenland in het kader van de coronacrisis tegen te gaan.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op