Nieuws

28.10
2022

Begrotingsakkoord: welke sociaal-juridische maatregelen werden voorzien?

Op 11 oktober 2022 bereikte de federale regering een begrotingsakkoord voor 2023 en 2024. Dit akkoord bevat onder meer een aantal sociaal-juridische maatregelen.

20.10
2022

Verhoging deel II van de opzeg van 27 naar 30 weken vanaf 2023

In 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken.

18.10
2022

Schrijf u in voor het Safety Update Programma

U bent op 25 november van harte welkom in het Aldhem hotel te Grobbendonk voor ons jaarlijks Safety Update Programma.

14.10
2022

Terug Naar Werk-traject: Responsabilisering van werknemers

Sedert 1 januari 2022 bestaat er een ‘Terug Naar Werk-traject’. Op 5 oktober 2022 verscheen de Wet betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de “Terug naar Werk-trajecten”.

06.10
2022

Tijdelijke werkloosheid energiecrisis kan vanaf nu worden aangevraagd

De RVA heeft nadere instructies gepubliceerd m.b.t. de bijzondere vorm van economische werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis.

29.09
2022

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing sportbeoefenaars ouder dan 26 jaar: indexering van de bedragen

De bezoldiging van de jonge sportbeoefenaar mag enkel als geldige besteding worden meegerekend als ze niet meer bedraagt dan € 88.320 (bedrag voor 2022).

22.09
2022

Het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers wijzigt grondig vanaf 1 oktober 2022!

Afgelopen dinsdag 20 september 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat het huidig re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers grondig wijzigt.

15.09
2022

Vanaf 1 september 2022 ook duale opleidingen in het Vlaams volwassenenonderwijs

Werkgevers kunnen vanaf 1 september 2022 een cursist een werkplek aanbieden voor duaal leren in het Vlaams volwassenenonderwijs.

08.09
2022

Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

Bij het sluiten van cao nr.108 in 2013 hebben de sociale partners afgesproken om het gebruik van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid tweejaarlijks te evalueren.

07.09
2022

Alternerend leren en werken: wijzigingen vanaf 1 september 2022

Sinds 1 september 2022 is het stelsel van alternerend leren in Vlaanderen op een aantal vlakken gewijzigd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op