Nieuws

12.02
2021

Nieuwe fiscale bedragen 2021

De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) bekend gemaakt.

05.02
2021

Corona: nieuwe cao nr. 149 voor aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis

De coronacrisis heeft veel werknemers doen telewerken. Sinds 2 november 2020 is telewerk zelfs de norm.

29.01
2021

Corona: reizen naar en vanuit het buitenland: wat mag en wat is verboden?

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben beslist om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

22.01
2021

Nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor opleidingen

Om werkgevers aan te moedigen meer opleidingen voor hun werknemers te voorzien, heeft de federale regering een nieuwe fiscale lastenverlaging ingevoerd vanaf 1 januari 2021.

15.01
2021

Corona: wijziging van de verplichtingen voor de tijdelijke tewerkstelling van werknemers die in het buitenland wonen of verblijven

Een nieuw ministerieel besluit wijzigt de verplichtingen in geval van tijdelijke tewerkstelling in België van werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven.

08.01
2021

Corona: uw werknemer keert terug uit een rode zone: welke maatregelen zijn dan van toepassing?

Het Overlegcomité van 31 december 2020 heeft beslist strenge regels op te leggen aan reizigers die vanuit een rode zone terugkeren naar België. Welke landen zijn rode zone? Dit kan u dagelijks controleren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl

08.01
2021

Uitbreiding geboorteverlof vanaf 2021

Vanaf 2021 wordt het aantal dagen geboorteverlof opgetrokken voor vaders en mee-ouders.

07.01
2021

Bedrijfswagens: solidariteitsbijdrage vanaf 2021

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt die de werknemer ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

29.12
2020

Corona: verlenging fiscale akkoorden inzake thuiswerk door grensarbeiders

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit.

18.12
2020

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2021

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 17 december 2020 werden de geïndexeerde bedragen voor 2021 gepubliceerd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op