Nieuws

01.10
2021

Nieuwe bedragen als gevolg van de overschrijding van de spilindex

Als gevolg van een gewijzigde interpretatie van cao nr. 43/15 op 7 september 2021 en het retroactief in werking treden van de aangepaste cao nr. 43, wijzigt het GGMMI retroactief met ingang van 1 september 2021.

24.09
2021

Elektrificatie van het bedrijfswagenpark: nieuw wetsontwerp

Op 14 september 2021 werd een wetsontwerp ingediend over de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit. Eén van de uitgangspunten betreft de vergroening van de bedrijfswagens.

17.09
2021

Overschrijding van de spilindex in augustus 2021

In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.

10.09
2021

Volg het Safety Update Programma van Descon

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er een Safety Update Programma georganiseerd door onze partner Descon. Deze vindt dit jaar plaats op vrijdag 22 oktober 2021. Lees verder >>

10.09
2021

Verlenging erkenningsperiode bestaande steunzones

Op 7 september 2021 is de verlenging van de erkenningsperiode van de bestaande steunzones gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

02.09
2021

Corona: registratie buitenlandse werknemers toch nog verplicht!

Via een samenwerkingsovereenkomst tussen de federale regering en de verschillende regeringen van de deelstaten, zijn deze verplichtingen echter opnieuw ingevoerd! Lees verder >>

18.08
2021

Doelgroepvermindering – herstel van de werkgelegenheid

De regering heeft beslist om de werkgevers een doelgroepvermindering toe te kennen met het oog op het herstel van de werkgelegenheid in bepaalde sectoren.

13.07
2021

CORONA: verlenging vrijwillige overuren in kritieke sectoren

Een wetsontwerp voorziet in de verlenging van de vrijwillige overuren in kritieke sectoren, voor het 3de kwartaal van 2021. 

08.07
2021

Nieuwigheden bij de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Op 31 mei 2021 werd het digitaal loket ‘Working in Belgium’ gelanceerd. Via dit loket kan de ‘single permit’ online worden aangevraagd. Hierdoor moeten werkgevers niet langer verschillende procedures – afhankelijk van het bevoegde gewest – volgen.

25.06
2021

Corona – uitbreiding studentenarbeid 3de kwartaal 2021 in alle sectoren

In haar tussentijdse instructies maakt de RSZ al melding van de uitbreiding van studentenarbeid in het 3de kwartaal 2021 in alle sectoren naar aanleiding van de coronacrisis.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op