Nieuws

02.03
2023

Dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

In de eerste helft van 2022 konden bedrijven nog beroep doen op het systeem van de coronawerkloosheid, maar in tegenstelling tot in 2020 en 2021 golden deze coronawerkloosheidsdagen niet als gelijkgestelde dagen voor het recht op vakantie.  

23.02
2023

Elektrische en hybride bedrijfswagens: solidariteitsbijdrage en VAA

Wanneer je aan één van je werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, zal je als werkgever hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ en ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard.

16.02
2023

Loonkloofwet: analyseverslag van de bezoldigingsstructuur voor 2021-2022

Sinds enkele jaren moeten ondernemingen met minstens 50 werknemers om de twee jaar een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen hun onderneming opstellen.

09.02
2023

Nieuwe premies voor werkplekleren op

De Vlaamse regering heeft beslist om de bestaande incentives voor werkplekleren te optimaliseren en vereenvoudigen. De bestaande steunmaatregelen (de start- en stagebonus en de doelgroepverminderingen mentors en jongeren deeltijds leren-werken) worden vervangen door twee nieuwe premies.

02.02
2023

Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers

Sedert 2013 moeten alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen.

26.01
2023

Responsabilisering werkgever bij opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

Vanaf 1 januari 2023 wordt een responsabiliseringsbijdrage ingesteld wanneer uitzendkrachten te vaak worden aangeworven via opeenvolgende contracten voor uitzendarbeid van zeer korte duur (= de zogenaamde dagcontracten die de looptijd van 24 uur niet overschrijden).

19.01
2023

Herziening antidiscriminatiewet

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op basis van het geslacht. De nieuwe wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 breidde dit toepassingsgebied uit naar een systeem van verschillende beschermde criteria.

12.01
2023

Klokkenluidersregeling gepubliceerd

De Wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector werd gepubliceerd.

10.01
2023

Nieuw recht op 5 dagen 'zorgverlof'

Sedert 10 november 2022 heeft de werknemer het recht om gedurende maximum 5 dagen per jaar van het werk afwezig te zijn met het oog op het verlenen van persoonlijke zorg of steun aan een gezins- of familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

05.01
2023

Aangepaste modellen van arbeidsovereenkomsten

Als gevolg van nieuwe wetgeving over de arbeidsdeal en de transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, hebben wij onze modellen van arbeidsovereenkomsten aangepast.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op