Nieuws

18.04
2024

Inzetbaarheidsbevorderende maatregelen binnenkort geen dode letter meer

Met de arbeidsdeal van 3 oktober 2022 werd het bestaande artikel 39ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten hervormd.

11.04
2024

Tewerkstelling van derdelanders: nieuwe regels in Vlaanderen

Buitenlandse werknemers die geen onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte, kunnen niet zomaar in België worden tewerkgesteld zonder arbeidskaart of een gecombineerde vergunning. Vanaf 1 mei 2024 wijzigen hieromtrent heel wat regels.

04.04
2024

Het Sociaal Strafwetboek wordt binnenkort versterkt

Een wetsontwerp past het Sociaal Strafwetboek aan om de strijd tegen sociale fraude doeltreffender te maken.

28.03
2024

Tijdsregistratie: nieuwe clausule arbeidsreglement

Indien er in jouw onderneming wordt gewerkt met een tijdsregistratiesysteem, dient dit te worden vermeld in het arbeidsreglement.

21.03
2024

Subsidie voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie

De FOD WASO en de Nationale Arbeidsraad kondigen op hun website aan dat er tussen 1 april 2024 en 31 mei 2024 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor pilootprojecten innovatieve arbeidsorganisatie.

14.03
2024

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ploegenarbeid: voldoet jouw onderneming aan de strikte interpretatie van “ploegenarbeid”?

Om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid te kunnen toepassen moeten de ploegen hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang.

07.03
2024

Medische overmacht: ‘Terug Naar Werk’-fonds

Na het doorlopen van de bijzondere procedure “medische overmacht”, kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer, afhankelijk van de beslissing van de arbeidsarts, worden beëindigd door het inroepen van de definitieve medische overmacht.

03.03
2024

EPC niet-residentiële gebouwen (NR): ook voor jou een wettelijke verplichting!

Wellicht kende je al het energieprestatiecertificaat voor woningen of appartementen (verplicht sinds 2008). Vanaf 2024 en 2025 worden er bijkomend voor eigenaars van een kantoorgebouw, handelspand, school, sporthal, overheidsgebouw, woonzorgcentrum... nieuwe verplichtingen opgelegd door het Vlaams Energie- en Klimaat Agentschap (VEKA). Enkel gebouwen met als hoofdbestemming landbouw of industrie vallen niet onder deze regelgeving.

03.03
2024

Mobiliteitsbudget: wijzigingen

De wet houdende diverse fiscale bepalingen heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan het mobiliteitsbudget, dewelke op 1 januari 2024 in werking zijn getreden.

29.02
2024

Nieuwe fiscale bedragen 2024 zijn gepubliceerd

De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025) bekend gemaakt.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op