Nieuws

29.12
2022

Studentencontingent verhoogd naar 600 uur

Vanaf 1 januari 2023 zal het jaarlijkse quotum voor studentenarbeid van 475 uur verhoogd worden naar 600 uur. Deze verhoging van het quotum zal van kracht zijn voor de jaren 2023 en 2024.

22.12
2022

Verhoging deel II van de opzeg van 27 naar 30 weken vanaf 2023 (1)

Wanneer een werknemer, die voor zijn opzeggingstermijn onder het kliksysteem valt, in 2022 wordt ontslagen, bestaat deel II van de termijn uit 27 weken. Vanaf 1 januari 2023 verhoogt dit naar 30 weken. De opzeggingstermijn zal voor deze werknemers dus opnieuw met drie weken verhogen.

15.12
2022

Verlaagde bedrijfsvoorheffing uitkering tijdelijke werkloosheid energie

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn als gevolg van de energiecrisis, ontvangen een uitkering gelijk aan 70% van het gemiddeld begrensde loon.

08.12
2022

Nieuwe schorsingen van de opzeggingstermijn

De opzeggingstermijn uitgaande van de werkgever wordt sinds 10 november 2022 ook geschorst ingevolge de opname van de volgende verloven: geboorteverlof, verlof wegens dwingende redenen, zorgverlof en adoptieverlof.

01.12
2022

Recht op deconnectie: drie maanden uitstel om de nodige afspraken te maken

Ondernemingen met 20 of meer werknemers moeten afspraken maken over het recht van werknemers op deconnectie als zij niet moeten werken en over de modaliteiten om dit toe te passen.

24.11
2022

Zaterdag blijft wellicht ook vanaf 1 januari 2023 nog beschouwd als werkdag

Zoals we eerder meedeelden, bepaalt het nieuwe Burgerlijk Wetboek dat een zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer beschouwd wordt als werkdag.

17.11
2022

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden: informatie over de arbeidsrelatie

Een wet van 7 oktober 2022 geeft werknemers recht op meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De wet bevat onder meer bepalingen omtrent een betere informatieverstrekking van de werkgever aan de werknemers.

10.11
2022

Uitstel betaling bedrijfsvoorheffing en inkomstenbelastingen

Nog een maatregel die de gevolgen van de energiecrisis moet verlichten, is een uitstel van 2 maanden voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

09.11
2022

Vervanging feestdagen voor het jaar 2023 nu al vastleggen

Voor het jaar 2023 moet u rekening houden met 10 wettelijke feestdagen.

04.11
2022

Omzetting richtlijn werk en privéleven: Ontslagbescherming voor werknemers verruimd

De Wet van 7 oktober 2022 zorgt voor een betere bescherming van werknemers die bepaalde soorten verlof genieten en treedt in werking op 10 november 2022.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op