Nieuws

15.01
2021

Corona: wijziging van de verplichtingen voor de tijdelijke tewerkstelling van werknemers die in het buitenland wonen of verblijven

Een nieuw ministerieel besluit wijzigt de verplichtingen in geval van tijdelijke tewerkstelling in België van werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven.

08.01
2021

Corona: uw werknemer keert terug uit een rode zone: welke maatregelen zijn dan van toepassing?

Het Overlegcomité van 31 december 2020 heeft beslist strenge regels op te leggen aan reizigers die vanuit een rode zone terugkeren naar België. Welke landen zijn rode zone? Dit kan u dagelijks controleren op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl

08.01
2021

Uitbreiding geboorteverlof vanaf 2021

Vanaf 2021 wordt het aantal dagen geboorteverlof opgetrokken voor vaders en mee-ouders.

07.01
2021

Bedrijfswagens: solidariteitsbijdrage vanaf 2021

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt die de werknemer ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

29.12
2020

Corona: verlenging fiscale akkoorden inzake thuiswerk door grensarbeiders

Een werknemer die arbeidsprestaties verricht in een ander land, wordt in principe belast in het land waar hij zijn arbeidsprestaties verricht. Door de coronacrisis werken veel werknemers echter van thuis uit.

18.12
2020

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2021

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 17 december 2020 werden de geïndexeerde bedragen voor 2021 gepubliceerd.

11.12
2020

Wettelijke regeling mobiliteitsvergoeding (cash for car) loopt af eind 2020

Zoals we eerder al gemeld hebben, heeft het Grondwettelijk Hof in een arrest van donderdag 23 januari 2020 de wet tot invoering van de mobiliteitsvergoeding vernietigd.

04.12
2020

Corona: premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten heeft de regering nieuwe maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren.

30.11
2020

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 1 december 2020

Op vrijdag 27 november 2020 is het Overlegcomité opnieuw samengekomen voor een evaluatie van de bestaande coronamaatregelen. De belangrijkste beslissing is de heropening van de winkels.

27.11
2020

Corona: opnieuw versoepeling van de voorwaarden om het Groeipakket te genieten?

Er is een nieuw voorstel om de uren die tijdens het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 als studenten worden gepresteerd, ook niet in aanmerking te nemen bij de toekenning van het Groeipakket.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op