Nieuws

03.03
2022

Spilindex opnieuw overschreden in februari 2022

De inflatie, de mate waarin de consumptieprijzen stijgen, staat momenteel nog steeds op een hoog niveau. Dit heeft tot gevolg dat de spilindex in februari 2022 opnieuw werd overschreden.

24.02
2022

Actieplan voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping 2022-2025 goedgekeurd

De ministerraad heeft op 4 februari 2022 het Strategisch Plan 2022-2025 voor de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping van de Regering De Croo I goedgekeurd.

17.02
2022

Werkpakket 2022 moet zorgen voor meer flexibiliteit: dit heeft de regering deze week beslist!

De regering bereikte deze week een akkoord over een breed werkpakket dat onze arbeidsmarkt zou moeten moderniseren.

10.02
2022

Vlaams beschermingsmechanisme

Het Vlaams beschermingsmechanisme is terug ingevoerd voor ondernemingen uit bepaalde sectoren, die door de maatregelen van het Overlegcomité te kampen hebben met een omzetdaling.

03.02
2022

Denk aan uw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Indien het werkgelegenheidsplan gesloten werd voor één jaar, dan moet er voor 2022 opnieuw een werkgelegenheidsplan opgesteld worden.

03.02
2022

Indieningstermijn federale mobiliteitsenquête uitgesteld

De FOD Mobiliteit publiceert op haar website dat de uiterste indieningstermijn wordt uitgesteld naar 28 februari 2022.

27.01
2022

Tijdelijke maatregelen om personeelsuitval op te vangen

De Groep van Tien kwam tot een akkoord over tijdelijke maatregelen, die genomen kunnen worden door werkgevers in alle sectoren.

20.01
2022

De innovatiepremie wordt opnieuw verlengd

Sinds 2006 kunnen werkgevers hun werknemers die een nieuw creatief idee aanbrengen, belonen met een innovatiepremie.

13.01
2022

De regeling van het vaccinatieverlof wordt verlengd én uitgebreid

De regeling omtrent het vaccinatieverlof wordt verlengd tot 30 juni 2022. Tevens wordt het vaccinatieverlof uitgebreid.

10.01
2022

Begrotingsakkoord 2022

De federale regering heeft in oktober 2021 een akkoord bereikt over de begroting voor 2022. In deze begroting zitten ook heel wat maatregelen die de werkgevers direct aanbelangen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen waaraan we ons volgend jaar mogen verwachten.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op