Nieuws

11.12
2020

Wettelijke regeling mobiliteitsvergoeding (cash for car) loopt af eind 2020

Zoals we eerder al gemeld hebben, heeft het Grondwettelijk Hof in een arrest van donderdag 23 januari 2020 de wet tot invoering van de mobiliteitsvergoeding vernietigd.

04.12
2020

Corona: premie voor de compensatie van RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten heeft de regering nieuwe maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers van bepaalde zwaar getroffen sectoren.

30.11
2020

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 1 december 2020

Op vrijdag 27 november 2020 is het Overlegcomité opnieuw samengekomen voor een evaluatie van de bestaande coronamaatregelen. De belangrijkste beslissing is de heropening van de winkels.

27.11
2020

Corona: opnieuw versoepeling van de voorwaarden om het Groeipakket te genieten?

Er is een nieuw voorstel om de uren die tijdens het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 als studenten worden gepresteerd, ook niet in aanmerking te nemen bij de toekenning van het Groeipakket.

20.11
2020

Corona: uren studentenarbeid in het vierde kwartaal 2020 en het eerste kwartaal 2021 in de zorgsector en het onderwijs uitgebreid

In het Belgisch Staatsblad werd de wet van 4 november 2020 gepubliceerd. Deze wet bepaalt een uitbreiding van de aantal uren studentenarbeid in de zorgsector en het onderwijs.

13.11
2020

Nieuw pakket federale steunmaatregelen

Op vrijdag 30 oktober 2020 werd in het Overlegcomité beslist om vanaf 2 november 2020 opnieuw over te gaan tot een verstrengde lockdown. De nieuwe regels hebben voor de tweede keer dit jaar een zware impact op een grote groep mensen en bedrijven. Daarom besliste de federale regering op 6 november 2020 om het steunpakket, dat van kracht was in het voorjaar, te verlengen én te voorzien in een reeks nieuwe maatregelen.

06.11
2020

Federale overheid voorziet opnieuw in verstrengde coronamaatregelen

Afgelopen vrijdag kwam het overlegcomité opnieuw samen om verstrengde maatregelen te voorzien om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 in te dijken. De maatregelen gelden vanaf maandag 2 november 2020 en minstens tot zondag 13 december 2020.

03.11
2020

Het federaal regeerakkoord: welke bepalingen zijn voor u van belang?

Na lange onderhandelingen werd er eind september 2020 eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe federale regering onder leiding van premier Alexander De Croo. Op 1 oktober 2020 vond de eedaflegging plaats en heeft de premier de regeringsverklaring voorgesteld. Het nieuwe regeerakkoord bevat heel wat uiteenlopende maatregelen, plannen en doelstellingen die de komende tijd nog verder geconcretiseerd moeten worden in wetgevende teksten. In dit artikel geven wij u alvast een overzicht van een aantal maatregelen die mogelijk van belang kunnen zijn voor werkgevers en werknemers.

30.10
2020

Sociale verkiezingen: soepelere regeling voor de stemming per brief

Het is opnieuw mogelijk om een akkoord te sluiten over het stemmen per brief. Ondanks de stijgende coronacijfers gaan de sociale verkiezingen nog steeds door zoals gepland, met name in de periode van 16 tot 29 november 2020. Omdat het belangrijk is dat de werknemers in de meest veilige omstandigheden kunnen stemmen, hebben de sociale partners afgelopen dinsdag een akkoord afgesloten.

23.10
2020

Nieuwe coronamaatregelen vanaf 19 oktober 2020

Zondag 18 oktober 2020 was het nieuwe ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken klaar. De hierin bepaalde maatregelen gelden vanaf maandag 19 oktober 2020 tot en met donderdag 19 november 2020.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op