Nieuws

20.07
2023

Sociale verkiezingen 2024: de wet is gepubliceerd

De wet die de regels voor de sociale verkiezingen in 2024 vastlegt, is op 30 juni 2023 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Er wordt bevestigd dat de sociale verkiezingen doorgaan tussen 13 mei en 26 mei 2024. De procedure dient opgestart te worden tussen 15 december en 28 december 2023, afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum.

03.07
2023

Economische werkloosheid voor bedienden: verlenging van de cao nr. 159

Ondernemingen hebben sinds een aantal jaren de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om ook voor hun bedienden een systeem van economische werkloosheid toe te passen.

29.06
2023

Bekendmakingstermijn variabele uurroosters: pas het arbeidsreglement tijdig aan

Werkgevers die werknemers tewerkstellen met een variabel deeltijds uurrooster moeten het uurrooster sinds de arbeidsdeal van november 2022 minstens 7 werkdagen op voorhand bekend maken. Voordien was de standaard bekendmakingstermijn 5 werkdagen.

22.06
2023

Aanvullende vergoeding SWT: herwaardering vanaf 1 juli 2023

Op 30 mei 2023 heeft de NAR echter de cao nr. 17/42 afgesloten die bepaalt dat er vanaf 1 juli 2023 een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0078 moet worden toegepast.

15.06
2023

Publicatie van de nieuwe loontransparantierichtlijn

De nieuwe loontransparantierichtlijn voor meer loontransparantie in ondernemingen is gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De EU-richtlijn heeft tot doel de loondiscriminatie te bestrijden en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

08.06
2023

Economische werkloosheid bedienden: verlenging van de CAO nr. 159

Ondernemingen hebben sinds een aantal jaren de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om ook voor hun bedienden een systeem van economische werkloosheid toe te passen. Deze regeling is enkel mogelijk voor zgn. ondernemingen in moeilijkheden.

01.06
2023

Toch geen wijziging van de regels bij ontslag door de werkgever van een hogere bediende?

Zoals gecommuniceerd in ons CLB Actueel van week 18 schrapt een recente wet dit onderscheid tussen lagere en hogere bedienden vanaf 28 oktober 2023. Echter, wellicht zal het nooit zover komen.

25.05
2023

Wijzigingen auteursrechtenvergoedingen 2023

Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kan je werknemer bepaalde rechten creëren. Indien deze rechten voldoen aan de definitie van auteursrechten en de werknemer de auteursrechten aan je overdraagt, kan je de werknemer hiervoor vergoeden.

11.05
2023

Nationale actiedag op 22 mei 2023

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op maandag 22 mei 2023 in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag.

04.05
2023

Opeenvolging arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten beperkt tot twee jaar

De wetswijziging die de totale duur van de opeenvolging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd of een duidelijk omschreven werk en vervangingsovereenkomsten beperkt tot twee jaar, is gepubliceerd.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op