Nieuws

20.04
2023

Enkele aandachtspunten over studentenarbeid

Aangezien de zomermaanden eraan komen en je misschien van plan bent studenten in dienst te nemen om bijvoorbeeld de afwezigheid van je vaste medewerkers op te vangen of omdat je voor een piekperiode staat, zetten we nog even de aandachtspunten van studentenarbeid op een rij.

13.04
2023

Communie kind: recht op klein verlet?

In deze periode komen er wellicht heel wat vragen rond het opnemen van klein verlet ter gelegenheid van de communie van het kind van één van je werknemers.

06.04
2023

Sociale verkiezingen organiseren of niet? Enkele actiepunten voor de werkgevers

Sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd door ondernemingen die 50 werknemers of meer tewerkstellen in een bepaalde referteperiode.

30.03
2023

Mijn werknemer heeft corona: wat zijn de huidige regels?

Ook vandaag kunnen werknemers nog besmet worden met het Covid-virus of in aanraking komen met iemand die corona heeft. Wat zijn de huidige regels hieromtrent?

23.03
2023

Groep van Tien bereikt sociaal akkoord

Op 15 maart 2023 bereikten de sociale partners, verenigd in de Groep van 10, een sociaal akkoord over een aantal sociale maatregelen.

16.03
2023

Einde Vlaamse aanwervingsincentive langdurig werkzoekenden en nieuwe doelgroepvermindering vanaf 1 oktober 2023

De Vlaamse aanwervingsincentive heeft tot doel de tewerkstellingskansen van bepaalde werkzoekenden te bevorderen.

09.03
2023

Minister van Financiën lanceert eerste fase van de bredere fiscale hervorming

Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent van Peteghem stelde vorige week de eerste fase van zijn fiscale hervorming voor.

06.03
2023

Recht op uitkeringen voor tijdskrediet en thematische verloven wordt beperkt vanaf 1 februari 2023

Voor het recht op uitkeringen bij een voltijds tijdskrediet met motief ‘zorgen voor zijn kind’ wordt de leeftijd van het kind verlaagd van 8 jaar naar 5 jaar.

02.03
2023

Dagen van tijdelijke werkloosheid overmacht door corona gelijkgesteld voor jaarlijkse vakantie

In de eerste helft van 2022 konden bedrijven nog beroep doen op het systeem van de coronawerkloosheid, maar in tegenstelling tot in 2020 en 2021 golden deze coronawerkloosheidsdagen niet als gelijkgestelde dagen voor het recht op vakantie.  

23.02
2023

Elektrische en hybride bedrijfswagens: solidariteitsbijdrage en VAA

Wanneer je aan één van je werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, zal je als werkgever hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ en ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op