Nieuws

08.11
2023

Safety Update Programma 2023: Het was weer SUPer!

Onze studiedag Safety Update Programma (SUP) vond plaats op 12 oktober 2023 in het prachtige Domein De Vesten in Laakdal. Het was een topeditie met
in totaal 127 deelnemers, waaronder preventieadviseurs, leidinggevenden, zaakvoerders en HR-professionals.

08.11
2023

Ziek tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024

Het Europees Hof van Justitie oordeelde jaren geleden al dat een werknemer het recht heeft om zijn vakantiedagen later op te nemen indien hij/zij ziek wordt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie. Daarom besliste de regering om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met deze Europese rechtspraak.

02.11
2023

Spilindex overschreden in oktober 2023

Zoals voorzien in de meest recente prognose van het Planbureau, werd de spilindex in oktober 2023 overschreden.

26.10
2023

Toekenning koopkrachtpremie: wij hebben gegevens van je nodig!

Naar aanleiding van de sectorale akkoorden van 2023-2024, wordt door heel wat sectoren de toekenning van een koopkrachtpremie verplicht.

19.10
2023

Bijkomende maatregelen van het federaal begrotingsakkoord 2024

De federale regering heeft recent een compromis bereikt over het begrotingsakkoord 2024.

12.10
2023

Het federaal begrotingsakkoord 2023-2024: wijziging en uitbreiding van de regeling inzake flexi-jobs

Op 10 oktober 2023 besliste de federale regering om het aantal sectoren waar flexi-jobs mogelijk zijn opnieuw uit te breiden naar 12 nieuwe sectoren.

05.10
2023

Vertrouwenspersoon weldra verplicht?

De regering wil de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de ondernemingen vergroten door de aanstelling ervan te verplichten in ondernemingen met 50 of meer werknemers.

28.09
2023

Gepensioneerde in dienst? Maak nu al een telling van zijn jaarinkomen

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij/zij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden.

21.09
2023

Open Bedrijvendag op zondag 1 oktober 2023

Op zondag 1 oktober 2023 openen honderden bedrijven, uit de meest uiteenlopende sectoren, de deuren voor het grote publiek.

14.09
2023

Het maximumbedrag van de fiscale werkbonus wordt verhoogd

Werknemers met een laag loon kunnen genieten van een sociale werkbonus. Dit is een forfaitair bedrag dat wordt afgetrokken van hun persoonlijke RSZ-bijdragen.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op