Nieuws

13.04
2018

Overleg over de-connectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen

De digitale samenleving heeft een grote impact op de werkorganisatie binnen ondernemingen. Niet alleen neemt de bereikbaarheid daardoor toe, maar ook flexibeler werken, zowel wat plaats als wat tijdstip betreft, wordt mogelijk gemaakt.

13.04
2018

Uitzendarbeid nu ook mogelijk in de binnenscheepvaart en de verhuissector

In sommige sectoren was er nog een algemeen verbod op de inzet van uitzendkrachten van toepassing. Dit was met name het geval voor de binnenscheepvaart (PC 139) en voor de verhuissector (PC 140.05).

13.04
2018

Verlenging referteperiode waarborg Sluitingsfonds

Het Sluitingsfonds oftewel het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming en waarbij de werkgever in gebreke blijft de verschuldigde vergoedingen aan de werknemers te betalen.

06.04
2018

Welk voordeel alle aard bij split billing?

Wanneer een werkgever een gsm of smartphone - al dan niet met internetaansluiting of telefoonabonnement - gratis ter beschikking stelt aan een werknemer en deze ook voor privédoeleinden mag gebruikt worden, ontstaat er een voordeel in natura.

06.04
2018

Wijzigingen aan de RSZ-verminderingen voor oudere werknemers

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap brengen enkele wijzigingen aan aan de doelgroepvermindering voor oudere werknemers.

06.04
2018

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk

Op 5 februari 2018 werd de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

30.03
2018

Belangrijke wijzigingen aan de progressieve werkhervatting

Beperking duurtijd progressieve werkhervatting, aanpassing berekening ongeschiktheidsuitkeringen en aanpassing berekening uitkering bij werkverwijdering.

30.03
2018

Gevolgen van kanker kunnen een “handicap” uitmaken in de zin van de anti-discriminatiewetgeving

In een arrest van 20 februari 2018 oordeelde het Arbeidshof van Brussel dat kanker en de gevolgen hiervan volgens de anti-discriminatiewet een handicap kunnen vormen.

30.03
2018

Wijziging datum aangekondigde controles garagesector en carwashes

Begin dit jaar lieten wij u reeds weten in welke sectoren er in 2018 flitscontroles zullen gebeuren.

23.03
2018

Moet u wakker liggen van GDPR (General Data Protection Regulation)?

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Privacywetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Lees meer >

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30