Nieuws

04.05
2018

Zondagsarbeid voor jeugdige werknemers in de distributiesector mogelijk

Jeugdige werknemers zijn minderjarige werknemers van 15 jaar en ouder die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht.

04.05
2018

Jaarlijkse premie PC 200 wordt samen met het loon van mei opnieuw toegekend

Naast de ecocheques, hebben de bedienden van PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) sedert een aantal jaren ook recht op een jaarlijkse premie. Deze premie wordt in de loop van de maand juni uitbetaald en bedraagt in 2018 € 257,46.

04.05
2018

Uw werknemer is ziek op een feestdag. Moet u die dag betalen?

We hebben hieronder de belangrijkste regels opgesomd zodat u weet wat u moet doen als uw werknemer ziek is op een feestdag.

04.05
2018

Preventie van burn-out opgenomen in relancewet

De federale regering wil meer inzetten op de preventie van burn-out. Uit onderzoek blijkt immers dat burn-out een steeds groter aandeel vormt in de afwezigheidsredenen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Het is dus essentieel om de preventie van psychosociale risico’s in de onderneming te versterken en op die manier burn-out te voorkomen.

04.05
2018

Vergeet uw werken niet te melden aan de RSZ

Alle werken in onroerende staat en de daarmee gelijkgestelde werken moeten gemeld worden aan de RSZ. Het gaat niet enkel om bouwwerkzaamheden, maar bijvoorbeeld ook om schoonmaak- en onderhoudswerken.

27.04
2018

Soepelere betalingstermijnen voor ondernemingen die hinder ondervinden o.w.v. werken

Wegenwerken kunnen voor ondernemingen heel wat hinder veroorzaken. Klanten raken moeilijker ter plaatse en ondernemingen worden dan vaak geconfronteerd met een tijdelijke daling van hun omzet.

27.04
2018

Vakbondsactie op 16 mei 2018

Op woensdag 16 mei 2018 organiseren de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB een manifestatie in Brussel rond het thema “pensioenen”.

27.04
2018

Tachograaf: wanneer verplicht?

Indien uw werknemer rijdt met een vrachtwagen van minstens 3,5 ton MTM, dient in het voertuig een tachograaf geïnstalleerd te zijn en moet de chauffeur de rij- en rusttijden respecteren. Deze verplichting geldt niet enkel voor de transportsectoren (PC 140), maar ook voor andere sectoren zoals de bouw, land- en tuinbouwbedrijven, voedingsnijverheid, metaal, enz.

20.04
2018

Lagere starterslonen jongeren mogelijk vanaf 1 juli 2018

De werkloosheid onder de jongeren staat nog steeds op een veel te hoog peil. Daarom wil de regering de werkgelegenheidskansen voor jongeren verhogen door werkgevers toe te laten jongeren zonder werkervaring aan te werven aan een brutoloon dat lager ligt dan de actueel geldende minimumlonen, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het nettoloon van de jongere zelf.

20.04
2018

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2018

Op 16 april 2018 publiceerde de fiscus een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers. De bedragen die in de op 31 december 2017 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2018, mogen als beroepskost worden beschouwd in bepaalde gevallen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30