Nieuws

31.01
2016

Hervorming van werkgelegenheidspremie aan zeer kleine ondernemingen in Wallonië

In Wallonië ontvangen zeer kleine ondernemingen met minder dan 10 personeelsleden (berekend in voltijdse equivalenten) en met een jaarlijks omzetcijfer van maximum € 2 000 000 of een balanstotaal van maximum € 2 000 000, onder bepaalde voorwaarden een werkgelegenheidspremie indien ze bijkomend personeel wensen aan te werven.

15.01
2016

De Programmawet: enkele belangrijke wijzigingen

1. Verhoging werkgeversbijdragen bij SWT en SWAV

2. Fiscale vrijstelling van de bedrijfstoeslag bij werkhervatting tijdens SWT en SWAV

3. Vrijstelling van doorstorting BV voor startende ondernemingen: verduidelijking

4. Begrip flexiloon: verduidelijking

15.01
2016

Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen

Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld naar de gewesten. Het betaald educatief verlof was hier één van. De Vlaamse Regering heeft enkele wijzigingen aangebracht aan het betaald educatief verlof.

29.12
2015

Aanvullende vergoeding SWT en nachtarbeid: herwaarderingscoëfficiënt voor 2016

SWT-ers hebben enerzijds recht op een maandelijkse werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA. Anderzijds ontvangen zij een aanvullende vergoeding ten laste van hun werkgever of een Sociaal Fonds.

29.12
2015

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar voor ondernemingen in moeilijkheden is aangepast

De economische werkloosheid voor bedienden laat ondernemingen toe om gedurende een korte periode een verminderd productievolume te overbruggen in afwachting van een toename.

 

22.12
2015

Nieuwe grenzen voor loonbeslag vanaf 1 januari 2016

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 17 december 2015 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

22.12
2015

Vanaf 1 januari 2016 maaltijdcheques van € 8 mogelijk

Eerder informeerden wij u over de verhoging van de maximale werkgeversbijdrage per maaltijdcheque van € 5,91 naar € 6,91. Op die manier verhoogt de maximale zichtwaarde van de maaltijdcheques van € 7 naar € 8.

 

22.12
2015

Bedrijfswagens: de referentie-CO2-uitstoot voor 2016 is gepubliceerd

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

11.12
2015

Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar voor ondernemingen in moeilijkheden wordt aangepast

De economische werkloosheid voor bedienden laat ondernemingen toe om gedurende een korte periode een verminderd productievolume te overbruggen in afwachting van een toename.

 

 

11.12
2015

Outplacement: overgangsregeling loopt af op 31 december 2015

Alle werknemers wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt beëindigd door middel van een opzeggingstermijn van minstens 30 weken of een vergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn van 30 weken, hetzij met het resterende gedeelte van de opzeggingstermijn, hebben recht op een outplacementbegeleiding volgens de algemene regeling (volgens de wet eenheidsstatuut).

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30