Nieuws

07.06
2019

Wat met ziekte vóór of tijdens verlof?

Met de verlofperiodes van uw werknemers in zicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt net vóór, tijdens of na zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?

07.06
2019

Saldo mobiliteitsbudget telt mee voor het gemiddeld dagloon wat betreft geneeskundige verzorging en uitkeringen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed over de uitbetaling van het resterende saldo van het mobiliteitsbudget op het gebied van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

04.06
2019

CLB Group viert 30ste verjaardag met aanstelling van CIO

Sven Vanoirbeek, zo luidt de naam van de eerste CIO (chief information officer) in de geschiedenis van CLB Group. Zijn doel? De HR-dienstengroep klaarstomen voor een digitale toekomst. “Digitalisering zal zowel klanten als onze eigen werknemers ten goede komen”, zegt Sven. Onze klanten kunnen via data inzicht krijgen over hoe hoog bijvoorbeeld het ziekteverzuim in de toekomst wordt. Of hoeveel arbeidsongevallen er zich dreigen voor te doen... Bovendien ontlast technologie medewerkers van repetitieve en/of administratieve opdrachten, waardoor er tijd vrijkomt voor hun kerntaak.”

31.05
2019

Halftijds pensioen komt er (voorlopig) niet

De federale regering besliste in oktober vorig jaar om het systeem van halftijds pensioen in te voeren. Op 24 april 2019 werd het wetsvoorstel echter geblokkeerd en voor advies doorverwezen naar de Raad van State.

31.05
2019

Binnenkort een systeem van tijdsregistratie verplicht voor alle werkgevers?

Op 14 mei 2019 sprak het Europees Hof van Justitie zich uit over een prejudiciële vraag die door het Audiencia Nacional werd voorgelegd naar aanleiding van de rechtszaak tussen een Spaanse vakbond en Deutsche Bank.

27.05
2019

Studentenarbeid 2019

De zomermaanden komen weer dichterbij. Misschien neemt u wel studenten in dienst om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of omwille van een piekperiode? Daarom zetten we nog even enkele aandachtspunten op een rij in verband met de tewerkstelling van studenten.

24.05
2019

1/10de ouderschapsverlof en flexibilisering van het thematisch verlof mogelijk

Het K.B. tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven brengt vanaf 1 juni 2019 verschillende wijzigingen aan aan het ouderschapsverlof en het verlof voor medische bijstand.

24.05
2019

Werkgevers die voorrangsregels deeltijdse werknemers niet naleven riskeren een sanctie

De eindejaarsprogrammawet van 2017 voorzag reeds dat werkgevers, die de voorrangsregels voor deeltijdse werknemers niet respecteren, een boete moeten betalen. De inning van deze bijdrage kon tot op heden niet gebeuren omdat er nog een uitvoeringsbesluit moest volgen.

17.05
2019

Vlaamse overheid voert extra stimulansen in voor werkbaar werk

De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen ingevoerd ter ondersteuning van het werkbaar werk in ondernemingen. Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werk-privé balans mogelijk maakt.

17.05
2019

RSZ-bijdragen in geval van combinatie mobiliteitsbudget en verplaatsingsvergoeding

Wanneer een werkgever beslist om aan een werknemer die kiest voor het mobiliteitsbudget toch nog een verplaatsingsvergoeding of een voordeel voor het woon-werkverkeer toe te kennen, dan zal dit beschouwd worden als een loonvoordeel dat onderworpen is aan RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30