Nieuws

07.11
2016

Een extra geschenkje voor uw werknemers in december?

Denkt u er aan om uw werknemers op het einde van het jaar te belonen met een extra geschenkje of met geschenkcheques? Hieronder vindt u een korte herhaling van de specifieke regels voor de toekenning ervan, opdat de geschenken vrij zouden zijn van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

07.11
2016

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2017

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

25.10
2016

Wetsontwerp: studentenarbeid in uren vanaf 2017

Op 11 oktober 2016 werd een wetsontwerp ingediend om het contingent van 50 dagen studentenarbeid met voordelige solidariteitsbijdragen om te zetten in 475 uren.

Deze aanpassing maakt het voor de werkgever mogelijk om een aangifte voor studentenarbeid in uren in plaats van in dagen te doen en om het aantal uren te consulteren tijdens dewelke hij een student nog kan tewerkstellen met toepassing van de voordelige solidariteitsbijdragen. Lees verder...

07.10
2016

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2017

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. Lees hier verder...

07.10
2016

Collectief verlof voor 2017 best nu al vastleggen

Naast de feestdagen kan ook de jaarlijkse vakantie collectief worden vastgelegd op het niveau van het paritair comité of op ondernemingsniveau. Lees verder...

04.10
2016

Vanaf 1 oktober 2016 kan u de lonen niet meer in cash uitbetalen, tenzij …

Wij lieten u de voorbije weken reeds meermaals weten dat met ingang van 1 oktober 2016 de lonen van de werknemers enkel nog op digitale wijze, dus via bankoverschrijving, circulaire cheque of postassignatie betaald kunnen worden. Lees hier verder...

24.09
2016

Personeel tewerkstellen op de Open Bedrijvendag van 2 oktober 2016

De eerste zondag van oktober is het weer Open Bedrijvendag! Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

21.09
2016

Regelgeving betreffende de bescherming van jongeren op het werk en de stagiairs gewijzigd

De jongeren genieten een bijzondere bescherming wanneer zij arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon. Deze maatregelen vindt men terug in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk. Lees verder...

16.08
2016

Vlaamse Regering stemt in met uitbreiding van ‘zone in moeilijkheden’

Bedrijven die in een vooraf erkende steunzone gelegen zijn en investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen onder bepaalde voorwaarden gedurende twee jaar 25% korting op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30