Nieuws

27.04
2018

Vakbondsactie op 16 mei 2018

Op woensdag 16 mei 2018 organiseren de drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB een manifestatie in Brussel rond het thema “pensioenen”.

27.04
2018

Tachograaf: wanneer verplicht?

Indien uw werknemer rijdt met een vrachtwagen van minstens 3,5 ton MTM, dient in het voertuig een tachograaf geïnstalleerd te zijn en moet de chauffeur de rij- en rusttijden respecteren. Deze verplichting geldt niet enkel voor de transportsectoren (PC 140), maar ook voor andere sectoren zoals de bouw, land- en tuinbouwbedrijven, voedingsnijverheid, metaal, enz.

20.04
2018

Lagere starterslonen jongeren mogelijk vanaf 1 juli 2018

De werkloosheid onder de jongeren staat nog steeds op een veel te hoog peil. Daarom wil de regering de werkgelegenheidskansen voor jongeren verhogen door werkgevers toe te laten jongeren zonder werkervaring aan te werven aan een brutoloon dat lager ligt dan de actueel geldende minimumlonen, zonder dat dit moet leiden tot een daling van het nettoloon van de jongere zelf.

20.04
2018

Provisie voor het vakantiegeld: bedragen 2018

Op 16 april 2018 publiceerde de fiscus een circulaire met het bedrag van de provisies die belastingvrij mogen aangelegd worden voor de uitbetaling van vakantiegeld aan werknemers. De bedragen die in de op 31 december 2017 afgesloten balansen zijn geboekt met het oog op de uitbetaling van het vakantiegeld aan personeelsleden in 2018, mogen als beroepskost worden beschouwd in bepaalde gevallen.

20.04
2018

Gemeente Kasterlee erkend als toeristisch centrum

In het Belgisch Staatsblad van 17 april 2018 is een besluit gepubliceerd waarin staat vermeld dat de volledige gemeente Kasterlee wordt erkend als toeristisch centrum.

20.04
2018

Toekenning ecocheques in april 2018

In een aantal sectoren is er voor 2018 opnieuw een CAO van toepassing met betrekking tot de toekenning van ecocheques.

13.04
2018

Heeft uw werknemer recht op klein verlet voor de communie van zijn kind?

Voor de eerste communie of het lentefeest is er geen recht op klein verlet. Indien het kind de communie doet of deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd, dan heeft de werknemer wel recht op één dag klein verlet met behoud van loon.

13.04
2018

Overleg over de-connectie en gebruik van digitale communicatiemiddelen

De digitale samenleving heeft een grote impact op de werkorganisatie binnen ondernemingen. Niet alleen neemt de bereikbaarheid daardoor toe, maar ook flexibeler werken, zowel wat plaats als wat tijdstip betreft, wordt mogelijk gemaakt.

13.04
2018

Uitzendarbeid nu ook mogelijk in de binnenscheepvaart en de verhuissector

In sommige sectoren was er nog een algemeen verbod op de inzet van uitzendkrachten van toepassing. Dit was met name het geval voor de binnenscheepvaart (PC 139) en voor de verhuissector (PC 140.05).

13.04
2018

Verlenging referteperiode waarborg Sluitingsfonds

Het Sluitingsfonds oftewel het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming en waarbij de werkgever in gebreke blijft de verschuldigde vergoedingen aan de werknemers te betalen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30