Nieuws

17.03
2017

Overschakeling naar het zomeruur van 25 op 26 maart 2017

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart 2017 schakelen we weer over op het zomeruur. De klok wordt een uurtje vooruitgezet en 2 uur ’s nachts wordt dan 3 uur.

Dit kan gevolgen hebben voor uw werknemers die tijdens deze nacht moeten werken...

 

17.03
2017

Nieuw telefoonnummer voor contactcenter Inspectie Toezicht Sociale Wetten

De Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten beschikt over een contactcenter waarop algemene vragen gesteld kunnen worden met betrekking tot bijvoorbeeld:

 

  • Arbeidstijden, uurroosters, pauzes en rusttijden, zondagsrust en feestdagen, deeltijdse arbeid, nachtarbeid;

  • Arbeidsreglement en sociale documenten;

Lees meer...

10.03
2017

Vergeet het jaarverslag interne preventiedienst 2016 niet!

De preventieadviseur moet jaarlijks een verslag opmaken met de activiteiten van het voorbije werkjaar. Op die manier krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst. Lees meer...

03.03
2017

Wet werkbaar en wendbaar werk eindelijk gestemd in de Kamer

Op 23 februari 2017 heeft de Kamer eindelijk het licht op groen gezet voor de wet werkbaar en wendbaar werk. Eerstdaags wordt de publicatie van deze wet in het Belgisch Staatsblad verwacht. De wet treedt retroactief in werking vanaf 1 februari 2017.

03.03
2017

Flitscontroles in elektrosector op 16 maart 2017

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer zullen de sociale inspectiediensten op donderdag 16 maart 2017 flitscontroles uitvoeren in de elektrotechnische sector.

17.02
2017

Wachten op de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk

Normaal gezien zou de Wet Werkbaar en Wendbaar Werk op 1 februari 2017 in werking treden. Tot op heden is dit nog niet het geval en blijft het wachten op de officiële bekendmaking van de wet.

17.02
2017

Loongrens betaald educatief verlof 2016-2017

In het kader van het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

10.02
2017

Opheffing van “oude” re-integratieprocedure voor langdurig zieken

Zoals reeds besproken in vorige nieuwsberichten, wenst de overheid de werkhervatting van arbeidsongeschikte werknemers te stimuleren.

Hiervoor werd een nieuwe procedure uitgewerkt die op 1 december 2016 in werking is getreden. Is de werknemer tijdelijk ongeschikt om het overeengekomen werk uit te voeren, dan kan de arbeidsgeneesheer onderzoeken of er tijdelijk aangepast of ander werk in de onderneming voorhanden is. Is het probleem van definitieve aard, dan wordt een traject opgezet dat naar definitief aangepast werk of een vervangende tewerkstelling leidt >>

10.02
2017

Vlaamse aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden

De sociale partners hebben de vraag geformuleerd om te voorzien in een incentive bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden. Werkgevers zullen bij de aanwerving van langdurig werkzoekenden (die niet in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering) een premie kunnen aanvragen. De aanwervingsincentive heeft als doel de tewerkstellingskansen van werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar die twee jaar of langer werkzoekend zijn te bevorderen >>

03.02
2017

Definitief einde van loonbetaling in cash in de horeca en zelfstandige kleinhandel!

Ondanks het algemeen verbod om de lonen van de werknemers nog in cash geld uit te betalen, bestaan er in een aantal sectoren nog uitzonderingen...

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30