Nieuws

04.10
2016

Vanaf 1 oktober 2016 kan u de lonen niet meer in cash uitbetalen, tenzij …

Wij lieten u de voorbije weken reeds meermaals weten dat met ingang van 1 oktober 2016 de lonen van de werknemers enkel nog op digitale wijze, dus via bankoverschrijving, circulaire cheque of postassignatie betaald kunnen worden. Lees hier verder...

24.09
2016

Personeel tewerkstellen op de Open Bedrijvendag van 2 oktober 2016

De eerste zondag van oktober is het weer Open Bedrijvendag! Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

21.09
2016

Regelgeving betreffende de bescherming van jongeren op het werk en de stagiairs gewijzigd

De jongeren genieten een bijzondere bescherming wanneer zij arbeid verrichten onder het gezag van een andere persoon. Deze maatregelen vindt men terug in het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk. Lees verder...

16.08
2016

Vlaamse Regering stemt in met uitbreiding van ‘zone in moeilijkheden’

Bedrijven die in een vooraf erkende steunzone gelegen zijn en investeringen doen met het oog op de creatie van nieuwe arbeidsplaatsen, krijgen onder bepaalde voorwaarden gedurende twee jaar 25% korting op de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers.

16.08
2016

Combinatie gelegenheidsarbeid en studentenarbeid versoepeld

In het CLB weeknieuws nr. 236 van 9 juni 2016 lieten wij u weten dat de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit had goedgekeurd met bepalingen over de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen voor gelegenheidswerknemers en over de combinatie van studentenarbeid en gelegenheidsarbeid.

Inmiddels is de definitieve tekst van het koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016. Lees meer...

15.07
2016

Bijkomende werkgeversbijdrage onvoldoende opleidingsinspanningen: lijst voor 2011 ook opgeheven

In de privésector geldt de verplichting om jaarlijks minstens 1,9% van de totale loonmassa te investeren in opleidingen. Wanneer deze drempel niet behaald wordt, kan er op sectorniveau gesanctioneerd worden. Lees meer ...

15.07
2016

Flexi-jobs: aanpassing fiscale behandeling bezoldiging op til

De ministerraad van 30 juni 2016 keurde op voorstel van minister van Financiën, Johan van Overtveld, een amendement goed op het wetsontwerp over diverse bepalingen, inzake de flexi-jobarbeidsovereenkomst.

04.07
2016

Transportsector: nieuwe verplichtingen bij detachering naar Frankrijk

Indien u vervoer verricht op het grondgebied van Frankrijk, bent u vanaf 1 juli 2016 verplicht om te bewijzen dat uw chauffeurs een loon ontvangen dat minimum gelijk is aan het Franse minimumloon. Dit voorziet de zogenaamde Wet Macron.

04.07
2016

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2016

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector.

06.06
2016

Vermelding flexi-uren en overuren op fiscale fiche 281.10

Deze verplichting geldt voor de inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2016. Lees hier verder...

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30