Nieuws

06.03
2020

Overschrijding van de spilindex in februari 2020

In februari 2020 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

06.03
2020

Bijdragen Fonds Sluiting Ondernemingen voor 2020

Als werkgever betaalt u bijdragen ter financiering van het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen. In het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2020 verschenen drie koninklijke besluiten die de percentages voor het jaar 2020 vastleggen.

05.03
2020

Coronavirus: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in bepaalde delen van China. Intussen worden de gevolgen van de verspreiding van het coronavirus ook meer en meer voelbaar voor Belgische bedrijven.

 

28.02
2020

Studentenarbeid: bewijs statuut student

Studenten moeten worden aangegeven bij de RSZ. De werkgever is bijgevolg verplicht sociale zekerheidsbijdragen in te houden en werkgeversbijdragen te betalen.

28.02
2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in bepaalde delen van China. Ondernemingen die kunnen aantonen dat bepaalde werknemers tijdelijk hun werkzaamheden niet meer kunnen uitoefenen als gevolg van de hinder door het coronavirus, zullen een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

21.02
2020

Nieuwe fiscale bedragen 2020

De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2020 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een aantal bedragen voor inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021). Hieronder vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening:

21.02
2020

Valse hybrides: lijst met overeenstemmende voertuigen gepubliceerd

Voor ‘valse’ hybride wagens moet het belastbaar voordeel sinds 1 januari 2020 anders berekend worden. Ondertussen werd er op de website van de FOD Financiën een lijst gepubliceerd met de betrokken ‘valse’ hybride wagens en de overeenstemmende voertuigen.

14.02
2020

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht als gevolg van het coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in bepaalde delen van China. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben heel wat bedrijven in China hun activiteiten tijdelijk opgeschort. Deze maatregelen kunnen ook voelbaar zijn voor Belgische bedrijven die bijvoorbeeld rekenen op toevoer vanuit China.

14.02
2020

Nieuwe loongrenzen single permit voor buitenlandse werknemers

Wanneer u als werkgever een buitenlandse werknemer in België in dienst wil nemen, moet er in bepaalde gevallen een single permit of een gecombineerde vergunning aangevraagd worden.

07.02
2020

Indexeringscoëfficiënt kadastraal inkomen 2020

Wanneer de werkgever een woning ter beschikking stelt van een werknemer, vormt dit een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning, vermenigvuldigd met 2.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30