Nieuws

08.11
2019

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2019-2020

In het kader van het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

08.11
2019

U moet een werknemer tijdelijk vervangen? Gebruik een vervangingsovereenkomst

Eén van uw werknemers laat u weten dat hij een zware operatie moet ondergaan. Zonder bijkomende complicaties zal hij 4 maanden afwezig zijn. In een dergelijke situatie kan het interessant zijn om een vervanger in dienst te nemen via een vervangingsovereenkomst.

31.10
2019

Wenst u uw werknemers nog een extraatje te geven in december?

Met de eindejaarsperiode in aantocht, wil u uw werknemers misschien belonen met een extra geschenk of geschenkcheques. Waarop moet u letten opdat u deze geschenken vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing kan toekennen?

31.10
2019

Vlaamse Regering wijzigt doelgroepvermindering jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020

De Vlaamse Regering wil de doelgroepverminderingen voor jongeren en ouderen vanaf 1 januari 2020 aanpassen

25.10
2019

Vrijstelling BV overuren in PC 124: geen elektronische aanwezigheidsregistratie meer vereist

De bouwsector genoot reeds vóór 2019 van het verhoogd quotum van 180 overuren per werknemer per jaar waarvoor een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van toepassing is. Voorwaarde was dat voor de bijkomende 50 overuren een elektronische aanwezigheidsregistratie werd gebruikt. De fiscus kondigde aan dat deze aanwezigheidsregistratie in 2019 en 2020 niet meer geëist wordt.

25.10
2019

Laat al uw werknemers tijdig hun overuren recupereren

Presteert een werknemer overuren, dan moet u hem hiervoor inhaalrust laten opnemen. Door het opnemen van inhaalrust wordt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur (meestal 38 uur) over de referteperiode gerespecteerd.

18.10
2019

Solidariteitsbijdrage voor bedrijfswagens: bedragen vanaf 1 januari 2020 zijn bekend

Wanneer u aan één van uw werknemers een bedrijfswagen ter beschikking stelt en hij deze ook voor privédoeleinden mag gebruiken, dan zal u hiervoor een solidariteitsbijdrage moeten betalen aan de RSZ.

18.10
2019

Wetsvoorstel met betrekking tot flexibele opname moederschapsrust

In de Kamer is eind augustus een wetsvoorstel ingediend om meer flexibiliteit in te bouwen in het systeem van de moederschapsrust.

11.10
2019

Enkele verduidelijkingen over het Vlaams Opleidingsverlof

Op 1 oktober 2019 is er een uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat enkele verduidelijkingen aanbrengt aan de administratieve formaliteiten in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof.

11.10
2019

U weigert een aanvraag 1/10de ouderschapsverlof. Eindigt daarmee ook de ontslagbescherming?

Wanneer u de aanvraag voor de uitoefening van het 1/10de ouderschapsverlof weigert, loopt de beschermingsperiode alleszins tot 3 maanden na de schriftelijke kennisgeving van uw weigeringsbeslissing.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30