Nieuws

16.08
2016

Combinatie gelegenheidsarbeid en studentenarbeid versoepeld

In het CLB weeknieuws nr. 236 van 9 juni 2016 lieten wij u weten dat de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit had goedgekeurd met bepalingen over de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen voor gelegenheidswerknemers en over de combinatie van studentenarbeid en gelegenheidsarbeid.

Inmiddels is de definitieve tekst van het koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016. Lees meer...

15.07
2016

Bijkomende werkgeversbijdrage onvoldoende opleidingsinspanningen: lijst voor 2011 ook opgeheven

In de privésector geldt de verplichting om jaarlijks minstens 1,9% van de totale loonmassa te investeren in opleidingen. Wanneer deze drempel niet behaald wordt, kan er op sectorniveau gesanctioneerd worden. Lees meer ...

15.07
2016

Flexi-jobs: aanpassing fiscale behandeling bezoldiging op til

De ministerraad van 30 juni 2016 keurde op voorstel van minister van Financiën, Johan van Overtveld, een amendement goed op het wetsontwerp over diverse bepalingen, inzake de flexi-jobarbeidsovereenkomst.

04.07
2016

Transportsector: nieuwe verplichtingen bij detachering naar Frankrijk

Indien u vervoer verricht op het grondgebied van Frankrijk, bent u vanaf 1 juli 2016 verplicht om te bewijzen dat uw chauffeurs een loon ontvangen dat minimum gelijk is aan het Franse minimumloon. Dit voorziet de zogenaamde Wet Macron.

04.07
2016

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2016

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector.

06.06
2016

Vermelding flexi-uren en overuren op fiscale fiche 281.10

Deze verplichting geldt voor de inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2016. Lees hier verder...

23.05
2016

Aanvraag detachering door sociaal secretariaat enkel nog mogelijk indien procuratie

Een Belgische werknemer die tijdelijk in het buitenland tewerkgesteld wordt, kan blijven genieten van de Belgische sociale zekerheid indien zijn werkgever hiertoe de toelating vraagt aan de RSZ. Deze toelating wordt afgeleverd onder de vorm van een A1-document dat de werknemer bij zich moet dragen gedurende zijn verblijf in het buitenland.

15.05
2016

PC 200: nieuwe jaarlijkse premie vanaf 2016

De bedienden van PC 200, het Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden, hebben reeds verschillende jaren recht op ecocheques ter waarde van maximaal 250 EUR.

Naast deze ecocheques hebben de sociale partners van PC 200 beslist om vanaf 2016 aan de bedienden bijkomend ook nog een nieuwe jaarlijkse premie van 250 EUR bruto toe te kennen. Lees verder.

23.03
2016

Aanslagen in Brussel: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk?

De terroristische aanslagen die op dinsdag 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem hebben plaatsgevonden, kunnen hinder veroorzaken binnen uw arbeidsorganisatie. Er werden immers winkels gesloten, het openbaar vervoer werd een tijdje volledig lamgelegd en er werden bepaalde autowegen afgesloten. Welke gevolgen heeft dit voor uw werknemers?

20.03
2016

Denk aan uw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers!

Sedert 2013 moet elke werkgever met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen. Dit plan moet maatregelen bevatten om de tewerkstelling van oudere werknemers te behouden of te bevorderen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder!

Peter Van Nuffel

Commercieel Directeur
Contacteer ons

In de kijker

Wat is het Groeipakket?

Vanaf 1 januari 2019 introduceert elke regio in België zijn eigen kinderbijslagsysteem met eigen regels én eigen bedragen. In Vlaanderen heet de kinderbijslag voortaan het Groeipakket. Het nieuwe model geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019. Voor kinderen die werden geboren vóór die datum blijft het oude systeem gelden. Zij ontvangen de gekende bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot ze 25 jaar zijn, maar kunnen wel een nieuwe toelage of andere schoolpremie ontvangen.

 

De belangrijkste veranderingen

  • Met het Groeipakket krijg je een vast bedrag per kind en kun je aanspraak maken op extra toelagen.
  • Je kiest voortaan zelf welke partij je kinderbijslag uitbetaalt.
  • Let op: voor kinderen die wonen in Brussel, Wallonië en de Duitstalige gemeenschap geldt er een aparte regeling.

 

Maak kennis met Parentia

CLB Group werkt samen met het kinderbijslagfonds Parentia (vroeger Mensura), dat maandelijks zorgt voor de betaling van de kinderbijslag van de gezinnen die via CLB Group aangesloten zijn. Om in te spelen op de overgang naar de nieuwe kinderbijslag bundelen Mensura, Partena en Attentia hun krachten onder de naam Parentia. Samen vormen we het grootste kinderbijslagfonds van België en betalen we de kinderbijslag voor 395.000 gezinnen.

Raadpleeg hun infobrochure:

Bij Parentia zit je goed

Een kind brengt een hele hoop administratie met zich mee, waardoor je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Daarom helpt Parentia je bij je gezinsadministratie. Hoe? Door je op de juiste momenten handige informatie aan te reiken voor jouw specifieke situatie. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet, en belangrijker nog: dat je kind niets tekortkomt!

Nog vragen over de nieuwe kinderbijslagregeling? Of benieuwd naar meer tips & tricks? Neem een kijkje op www.parentia.be.

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30