Nieuws

04.10
2019

Omschakeling van zomeruur naar winteruur

Ondanks de plannen van Europa om de zomer- en wintertijd af te schaffen, schakelen we eind oktober opnieuw over op het winteruur.

27.09
2019

Valse plug-in hybrides: duidelijkheid over ‘overeenstemmend voertuig’

Valse plug-in hybrides die aangekocht, gehuurd of geleased werden vanaf 1 januari 2018 worden vanaf 1 januari 2020 minder voordelig voor werkgever en werknemer.

27.09
2019

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: hervorming Activa en mentorpremie

Op 4 juli 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een Besluit aangenomen om de tewerkstellingssteun op een aantal vlakken aan te passen.

27.09
2019

Erkende mantelzorgers hebben vanaf 1 oktober 2019 recht op betaald verlof

Vanaf 1 oktober 2019 kunnen werknemers, die erkend zijn als mantelzorger van een zorgbehoevende persoon, mantelzorgverlof aanvragen.

27.09
2019

Vanaf 1 januari 2020 ook "kleine statuten" opgenomen in verzekering arbeidsongevallen

Vanaf 1 januari 2020 zal de verplichte verzekering arbeidsongevallen ook van toepassing zijn op personen die arbeid verrichten “in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid”, kortom stagiairs.

25.09
2019

Ook moe gezeten? Doe aan wisselwerken!

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Ergonomievereniging VerV lanceren een oproep om op 10 oktober om 10 uur te ‘wisselwerken’.

20.09
2019

Responsabiliseringsbijdrage bij niet naleven van de voorrang voor deeltijdse werknemers bij vacante betrekkingen

Enige tijd geleden informeerden wij u over de concretisering van de responsabiliseringsbijdrage voor werkgevers die een vacante betrekking in de onderneming niet bij voorrang toekennen aan hun onvrijwillig deeltijdse werknemers. In dit artikel willen wij de voornaamste verplichtingen nog even voor u herhalen.

20.09
2019

Nieuwe regels voor Vlaamse opleidingscheques voor werknemers

De Vlaamse Regering hervormt het systeem van de Vlaamse opleidingscheques voor werknemers. Een werknemer kan met opleidingscheques de directe opleidingskosten betalen van een opleiding van een geregistreerde opleidingsverstrekker die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.

20.09
2019

Volgende overschrijding van de spilindex wellicht in januari 2020

Volgens de laatste prognose van het Federaal Planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in januari 2020. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in februari 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2020 met 2% verhoogd worden aan de gestegen levensduurte.

19.09
2019

Telewerk is ook beeldschermwerk

19 september werd uitgeroepen tot Nationale Telewerkdag, een fijn initiatief waarbij de werkgever zijn werknemers de mogelijkheid en faciliteiten biedt om van thuis uit te werken. We mogen echter niet vergeten dat telewerk ook beeldschermwerk is.

 

 

 

 

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30