Nieuws

07.09
2023

Vlaams Opleidingsverlof: voorziene wijzigingen schooljaar 2023-2024

Het Vlaams Opleidingsverlof biedt werknemers de gelegenheid om, onder bepaalde voorwaarden, van het werk afwezig te zijn met behoud van loon en dit om een opleiding te volgen of te studeren. De werkgever kan hiervoor een tegemoetkoming in de loonkost ontvangen.

07.09
2023

Verlenging van de innovatiepremies tot 31 december 2024

Sinds 2006 kunnen werkgevers hun werknemers die een innoverend idee aanbrengen, belonen met een innovatiepremie. Het systeem werd in het kader van de interprofessionele onderhandelingen met 2 jaar verlengd, nl. voor de premies die tot 31 december 2024 worden betaald.

06.09
2023

CLB Group breidt uit!

Vanaf september gaan we aan de slag met ons nieuwste project. Onze kantoren in Alken worden stevig uitgebreid.

06.09
2023

Nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor aanwerving van langdurig werkzoekenden

Vanaf 1 oktober 2023 wordt de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden stopgezet en vervangen door een nieuwe Vlaamse doelgroepvermindering voor de aanwerving van personen zonder recente, duurzame werkervaring. Deze vermindering kan worden aangevraagd door alle ondernemingen die gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.

06.09
2023

Federal Learning Account: registratie opleidingen in een online databank

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 oktober 2022 heeft twee nieuwe verplichtingen ingevoerd voor de werkgever met betrekking tot de opleiding van werknemers. De wet voorziet enerzijds in een individueel opleidingsrecht voor de werknemer en anderzijds in de verplichting voor de werkgever om jaarlijks een opleidingsplan op te stellen.

06.09
2023

Extralegale voordelen voor jou en je werknemers

Het pensioen van jouw werknemers is een gemeenschappelijk doel, zeker wetende dat het wettelijk pensioen in de meeste gevallen niet volstaat om de levensstandaard te behouden! Door jouw personeel het voordeel van een groepsverzekering aan te bieden draag je bij tot dit doel. Daarenboven is het fiscaal interessant voor jou als werkgever én voor de werknemer.

06.09
2023

Het Metabool Syndroom: een taak voor de arbeidsarts?

Voordat we deze vraag kunnen beantwoorden moeten we natuurlijk weten welke taken een arbeidsarts heeft en wat een metabool syndroom is. De taak van een arbeidsarts is van preventieve aard. Hij of zij helpt bij het voorkomen van beroepsziekten en arbeidsongevallen en bij het voorkomen van werkgebonden aandoeningen.

06.09
2023

Sectorale afspraken opleidingsrecht (arbeidsdeal)

De arbeidsdeal voorziet een individueel recht om opleiding te volgen dat geldt voor elke werknemer. Ondernemingen met minder dan 10 medewerkers zijn vrijgesteld van de verplichting. Ze moeten enkel aantonen dat er opleidingsinspanningen worden gedaan.

17.08
2023

Werkhervattingspremie

Eerder informeerden wij je al dat het sinds 1 april 2023 mogelijk is voor werkgevers om een werkhervattingspremie van € 1.000 aan te vragen voor de aanwerving van een als invalide erkende persoon, in een systeem van progressieve werkhervatting. Ondertussen is het koninklijk besluit omtrent de voorwaarden verschenen in het Belgisch Staatsblad.

17.08
2023

Ziek tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 1 januari 2024

Omdat Europa oplegt dat elke werknemer moet kunnen genieten van een jaarlijkse vakantie van ten minste vier weken met behoud van loon, heeft België zijn wetgeving aangepast. Vanaf 1 januari 2024 zal een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen kunnen overdragen tot na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op