Nieuws

04.11
2022

Overschrijding van de spilindex in oktober 2022

Zoals reeds eerder aangekondigd, werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen in oktober 2022 opnieuw overschreden.

04.11
2022

Stel uw sociale documenten op in de juiste taal!

Als werkgever dient u er strikt op toe te zien dat de arbeidsovereenkomsten, het arbeidsreglement en ontslagbrieven opgesteld zijn in de correcte taal.

04.11
2022

Omzetting richtlijn werk en privéleven: Ontslagbescherming voor werknemers verruimd

De Wet van 7 oktober 2022 zorgt voor een betere bescherming van werknemers die bepaalde soorten verlof genieten en treedt in werking op 10 november 2022.

28.10
2022

Discriminatie o.b.v. ziekteverleden wordt uitdrukkelijk verboden

In de Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie was het verboden om te discrimineren o.b.v. de “huidige of toekomstige gezondheidstoestand”.

28.10
2022

Belastingverhoging bij onjuiste fiscale aangiften

Als werkgever kan u in aanmerking komen voor diverse fiscale vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

28.10
2022

Begrotingsakkoord: welke sociaal-juridische maatregelen werden voorzien?

Op 11 oktober 2022 bereikte de federale regering een begrotingsakkoord voor 2023 en 2024. Dit akkoord bevat onder meer een aantal sociaal-juridische maatregelen.

20.10
2022

Progressieve werkhervatting: uitzondering op de minimumgrens van 3 uur per prestatie

Intussen is ook de afwijking van de minimumgrens van 3 uur per prestatie bij progressieve werkhervatting in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2022 gepubliceerd.

20.10
2022

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2022-2023 gepubliceerd

In het kader van het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven.

20.10
2022

Verhoging deel II van de opzeg van 27 naar 30 weken vanaf 2023

In 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken.

18.10
2022

Schrijf u in voor het Safety Update Programma

U bent op 25 november van harte welkom in het Aldhem hotel te Grobbendonk voor ons jaarlijks Safety Update Programma.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op