Nieuws

03.01
2024

CHOLESTEROL - fabels en feiten

‘En nog een goede gezondheid, want dat is per slot van rekening toch nog het belangrijkste.’ Met deze woorden werden rond Nieuwjaar vele gelukwensen beëindigd. En je kan iemand inderdaad een goede gezondheid toewensen - een mens heeft immers niet alles in de hand - maar belangrijker is misschien je dierbaren het advies te geven hun cholesterol te laten bepalen.

03.01
2024

Nieuwigheden in onze OPLEIDINGSKALENDER

Het afgelopen jaar hebben we jullie vragen verzameld en aandachtig geluisterd naar jullie opleidingsbehoeften. Het resultaat? Een reeks gloednieuwe opleidingen naast het vertrouwde aanbod. We lichten er graag enkele voor je uit.

28.12
2023

Auteursrechten: einde overgangsregeling

Sedert 1 januari 2023 is het toepassingsgebied namelijk verstrengd en de fiscaal voordelige regeling hervormd. De overgangsregeling kan nog toegepast worden t.e.m. 31 december 2023.

28.12
2023

Vrijstelling medisch attest gedurende 3 dagen per jaar

In afwijking van de algemene verplichting is iedere werknemer sedert 28 november 2022 drie keer per kalenderjaar vrijgesteld van deze verplichting voor de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

28.12
2023

Terugbetaling elektriciteit bedrijfswagen: wijziging standpunt fiscus

Momenteel is er een vergroening van het bedrijfswagenpark aan de gang. Dit zorgt voor een discussie omtrent de terugbetaling van de elektriciteitskost voor het opladen van een elektrische bedrijfswagen bij de werknemer thuis.

21.12
2023

Aanpassingen en uitbreiding van de regeling inzake flexi-jobs

De regering besliste tijdens het opmaken van de begroting om de wetgeving inzake flexi-jobs aan te passen en daarmee ook het toepassingsgebied van de flexi-jobs uit te breiden.

21.12
2023

Doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering wijzigt

De doelgroepvermindering voor de deeltijdse werknemers wordt beperkt tot de werknemers die gemiddeld minimaal 28 uur per week werken.

21.12
2023

Controleer steeds de arbeidskaart én verblijfsvergunning van jouw buitenlandse werknemers!

Wanneer je een werknemer wil tewerkstellen die geen onderdaan is van de Europese Economische Ruimte, dient deze te beschikken over een toelating om in België te verblijven én te werken.

14.12
2023

Fiscale forfaits binnenlandse dienstreizen geïndexeerd vanaf 1 december 2023

Werknemers die zich in opdracht van hun werkgever verplaatsen binnen België kunnen hierbij kosten maken. Als werkgever mag je deze kosten voor binnenlandse dienstreizen forfaitair terugbetalen.

14.12
2023

Gebruiksrecht gsm-nummer voor de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een werkgever en werknemer kunnen bij de indiensttreding of tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de werkgever het gsm-nummer van de werknemer overneemt.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op