Nieuws

15.07
2016

Bijkomende werkgeversbijdrage onvoldoende opleidingsinspanningen: lijst voor 2011 ook opgeheven

In de privésector geldt de verplichting om jaarlijks minstens 1,9% van de totale loonmassa te investeren in opleidingen. Wanneer deze drempel niet behaald wordt, kan er op sectorniveau gesanctioneerd worden. Lees meer ...

15.07
2016

Flexi-jobs: aanpassing fiscale behandeling bezoldiging op til

De ministerraad van 30 juni 2016 keurde op voorstel van minister van Financiën, Johan van Overtveld, een amendement goed op het wetsontwerp over diverse bepalingen, inzake de flexi-jobarbeidsovereenkomst.

14.07
2016

Resultaten inspectiecampagne Toezicht Welzijn op het Werk metaalsector

In de herfst van 2015 hield Toezicht Welzijn op het Werk een inspectiecampagne in de metaalsector, en meer bepaald bij bedrijven die oppervlaktebehandeling van metalen als activiteit hadden. De inspecteurs hadden speciale aandacht voor het gebruik van kankerverwekkende stoffen zoals Chroom VI.

04.07
2016

Transportsector: nieuwe verplichtingen bij detachering naar Frankrijk

Indien u vervoer verricht op het grondgebied van Frankrijk, bent u vanaf 1 juli 2016 verplicht om te bewijzen dat uw chauffeurs een loon ontvangen dat minimum gelijk is aan het Franse minimumloon. Dit voorziet de zogenaamde Wet Macron.

04.07
2016

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2016

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector.

04.07
2016

Nieuwe informatiewebsite voor de leden van de OR en het CPBW

De FOD Werkgelegenheid lanceert een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Op deze website vindt u nuttige inlichtingen over de oprichting, de werking en de opdrachten van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

 

 

04.07
2016

Bedrijven krijgen controle op burn-out

 

De inspectiedienst die toezicht houdt op het welzijn op het werk gaat controleren of werkgevers voldoende ondernemen om hun werknemers te behoeden voor een burn-out. Bedrijven die niet in orde zijn, kunnen boetes tot 6.000 euro krijgen.

 

24.06
2016

Vergeet uw opleidingsplan niet te registreren binnen PC 200

 

Binnen PC 200 geldt de verplichting om aan elke voltijdse werknemer minstens 4 opleidingsdagen toe te kennen in de periode die loopt van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017. Voor deeltijdse werknemers geldt een pro rata recht. De opleidingsdagen moeten gericht zijn op het verhogen van de beroepsbekwaamheid van de werknemer.

23.06
2016

Nieuw KB Elektromagnetische velden op het werk

Op 10 juni 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk.

20.06
2016

Aanmoedigingspremie in de Vlaamse sociale profitsector wordt beperkt

In het Belgisch Staatsblad van 15 juni 2016 is een besluit van de Vlaamse Regering verschenen met betrekking tot de aanmoedigingspremie in de Vlaamse private sociale profitsector.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30