Nieuws

28.09
2018

Verhoogde aftrek 120% op fiets afgeschaft

Wanneer een werkgever kosten maakt om zijn werknemers aan te moedigen om zo veel mogelijk de fiets te gebruiken voor woon-werkverplaatsingen, kunnen deze kosten voor 120% afgetrokken worden. Vanaf 1 januari 2020 wordt de verhoogde aftrek echter afgeschaft.

28.09
2018

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor jonge werknemers

Werft u in de maanden oktober, november of december 2018 een jonge werknemer aan, moet u tijdens deze maanden geen bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon indien de jonge werknemer voldoet aan enkele voorwaarden.

28.09
2018

Wijzigingen thematisch verlof en adoptie- en pleegouderverlof

In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2018 zijn drie wetten verschenen die enkele wijzigingen aanbrengen aan de regelgeving rond thematische verloven en het adoptie- en pleegouderverlof. Hierna geven wij u een overzicht van de belangrijkste bepalingen.

21.09
2018

Vakbondsactie op 2 oktober 2018

De drie vakbonden ABVV, ACV en ACLVB organiseren op 2 oktober 2018 in gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale actiedag rond pensioenen en eindeloopbaan in de verschillende gewesten.

21.09
2018

Flitscontroles van de RVA in de bouwsector

In de week van 24 tot en met 30 september 2018 zullen de sociaal inspecteurs van de RVA op verschillende plaatsen in ons land voor de eerste keer een “flashcontrole Tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector organiseren.

21.09
2018

Open Bedrijvendag op 7 oktober 2018

Op zondag 7 oktober 2018 zal Open Bedrijvendag weer plaatsvinden. Deze dag geeft u de gelegenheid om uw bedrijf in de kijker te zetten. Indien u daarvoor hulp nodig heeft van uw personeel, moet u rekening houden met de regels van zondagsarbeid, overuren en inhaalrust.

20.09
2018

Arbeidsgeneesheer wordt arbeidsarts

Waarschijnlijk zult u er niet echt wakker van liggen, maar vanaf deze zomer kennen we in België geen arbeidsgeneesheren meer. Door een KB van 27 juni 2018, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2018, wordt in de Codex de term ‘arbeidsgeneesheer’ immers overal vervangen door het genderneutrale ‘Arbeidsarts’.

14.09
2018

Overschrijding van de spilindex in augustus 2018

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.

Hierdoor zullen de sociale uitkeringen in september 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2018 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.  Lees meer >

14.09
2018

Flitscontroles in de land- en tuinbouw op vrijdag 21 september 2018

Op vrijdag 21 september 2018 zal door de sociale inspectiediensten een nationale flitscontrole uitgevoerd worden in de land- en tuinbouwsector.  Lees meer >

14.09
2018

Verkiezingen op zondag 14 oktober 2018: wat als uw werknemer moet werken?

Op zondag 14 oktober 2018 vinden de verkiezingen plaats voor de gemeente- en provincieraden. Wat indien uw werknemer op de dag van de verkiezingen moet werken? Lees meer >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30