Nieuws

28.10
2022

Begrotingsakkoord: welke sociaal-juridische maatregelen werden voorzien?

Op 11 oktober 2022 bereikte de federale regering een begrotingsakkoord voor 2023 en 2024. Dit akkoord bevat onder meer een aantal sociaal-juridische maatregelen.

20.10
2022

Progressieve werkhervatting: uitzondering op de minimumgrens van 3 uur per prestatie

Intussen is ook de afwijking van de minimumgrens van 3 uur per prestatie bij progressieve werkhervatting in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2022 gepubliceerd.

20.10
2022

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2022-2023 gepubliceerd

In het kader van het betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven.

20.10
2022

Verhoging deel II van de opzeg van 27 naar 30 weken vanaf 2023

In 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken.

18.10
2022

Schrijf u in voor het Safety Update Programma

U bent op 25 november van harte welkom in het Aldhem hotel te Grobbendonk voor ons jaarlijks Safety Update Programma.

18.10
2022

Interval tussen griep- en coronavaccinatie niet meer nodig

Zowel de Hoge Gezondheidsraad als het Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) stellen dat er geen enkel bezwaar is tegen het gelijktijdig toedienen van deze twee vaccins.

14.10
2022

Progressieve werkhervatting: versoepeling

In het kader van het ‘Terug naar Werk’-plan wordt er voorzien in de afschaffing van de 1/3de-regel en de 3-urenregel bij progressieve werkhervatting.

14.10
2022

Tijdskrediet: flexibele werkregelingen in het kader van cao nr. 162 worden geneutraliseerd

Voor de uitoefening van het recht op vermindering van de prestaties in het kader van tijdskrediet moet de werknemer gedurende een periode gewerkt hebben volgens een bepaalde arbeidsregeling.

14.10
2022

Terug Naar Werk-traject: Responsabilisering van werknemers

Sedert 1 januari 2022 bestaat er een ‘Terug Naar Werk-traject’. Op 5 oktober 2022 verscheen de Wet betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de “Terug naar Werk-trajecten”.

06.10
2022

Cao nr. 161 voert het recht in voor werknemers om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen

Binnen de Nationale Arbeidsraad werd op 27 september 2022 een nieuwe nationale cao nr. 161 gesloten.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op