Nieuws

02.02
2023

Werkgelegenheidsplan voor 45-plussers

Sedert 2013 moeten alle ondernemingen met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opstellen.

26.01
2023

Wijzigingen werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer van 1 februari 2023

Naar jaarlijkse gewoonte past de NMBS de tarieven aan vanaf 1 februari 2023. In sommige gevallen heeft de verhoging tot gevolg dat je ook meer moet betalen aan de werknemers als tussenkomst in hun vervoerskosten.

26.01
2023

Afschaffing terugbetaling inschakelingsvergoeding in het kader van collectief ontslag

De werknemers die ingeschreven zijn in een tewerkstellingscel, opgericht binnen een collectief ontslag, en minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit bij de werkgever hebben, hebben recht op een inschakelingsvergoeding van de werkgever.

26.01
2023

Responsabilisering werkgever bij opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid

Vanaf 1 januari 2023 wordt een responsabiliseringsbijdrage ingesteld wanneer uitzendkrachten te vaak worden aangeworven via opeenvolgende contracten voor uitzendarbeid van zeer korte duur (= de zogenaamde dagcontracten die de looptijd van 24 uur niet overschrijden).

19.01
2023

Responsabiliseringsbijdrage voor langdurig zieke werknemers

Vorig jaar werd door de overheid een responsabiliseringsbijdrage ingevoerd via het ‘Terug-naar-werktraject’ om werkgevers, die te maken krijgen met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit, te responsabiliseren.

19.01
2023

Steun voor zware energiekosten bij bedrijven in Vlaanderen verlengd

Ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven naar aanleiding van de Oekraïnecrisis kunnen, vanaf november 2022, financiële steun aanvragen. Deze steun wordt voorzien om gezonde ondernemingen continuïteit te bieden en hen te vrijwaren van een faillissement.

19.01
2023

Herziening antidiscriminatiewet

De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen heeft tot doel een algemeen kader te creëren voor de bestrijding van discriminatie op basis van het geslacht. De nieuwe wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 breidde dit toepassingsgebied uit naar een systeem van verschillende beschermde criteria.

17.01
2023

CLB Verzekeringen tweede jaar op rij genomineerd als Trends Gazellen

Jaarlijks nomineert vakblad Trends bedrijven per provincie als groeibedrijf. Ze doen dit niet zomaar, maar op basis van keiharde objectieve criteria zijnde groei in toegevoegde waarde, groei in cash flow en groei in personeel.

12.01
2023

Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs

Vanaf 1 januari 2023 wordt het toepassingsgebied van de flexi-jobs verder uitgebreid.

12.01
2023

Terugvordering door RVA van onterecht betaalde uitkeringen tijdelijke werkloosheid

Indien de RVA bij een controle vaststelt dat de werkgever zijn werknemers onterecht op tijdelijke werkloosheid gezet heeft, kan de RVA de onterechte werkloosheidsuitkeringen terugvorderen bij de werkgever.

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
GPS-adres: Stationsstraat 108
011 31 23 41
011 31 45 67
Volg ons op