Nieuws

30.03
2018

Belangrijke wijzigingen aan de progressieve werkhervatting

Beperking duurtijd progressieve werkhervatting, aanpassing berekening ongeschiktheidsuitkeringen en aanpassing berekening uitkering bij werkverwijdering.

30.03
2018

Gevolgen van kanker kunnen een “handicap” uitmaken in de zin van de anti-discriminatiewetgeving

In een arrest van 20 februari 2018 oordeelde het Arbeidshof van Brussel dat kanker en de gevolgen hiervan volgens de anti-discriminatiewet een handicap kunnen vormen.

30.03
2018

Kamer keurt Relancewet goed

Het wetsvoorstel betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie, de “Relancewet”, werd op 22 maart 2018 goedgekeurd door de Kamer. Daarmee worden de laatste maatregelen van het zomerakkoord uitgevoerd.

28.03
2018

Uitbreiding van de flexi-jobs - handig overzicht

Het systeem van de flexi-jobs bestaat al langer in de horecasector. Omdat er in sommige andere sectoren ook behoefte is aan deze flexibele vorm van werken, wordt het systeem vanaf 1 januari 2018 uitgebreid. Lees verder >>

28.03
2018

Hebt u uw jaarlijkse afrekening arbeidsongevallen ontvangen en wenst u hierop te besparen?

Elke werkgever krijgt rond deze tijd van het jaar een afrekening van de polis ‘arbeidsongevallen’ in de bus.

Daarop zijn de uitbetaalde lonen en wedden vermeld, de Tarieven die door de verzekeringsmaatschappij worden toegepast, het voorschot dat werd betaald en het saldo dat moet betaald of verkregen worden.

23.03
2018

Moet u wakker liggen van GDPR (General Data Protection Regulation)?

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe Europese Privacywetgeving General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Lees meer >

23.03
2018

Moet u gewaarborgd loon uitbetalen na een skiongeval?

In deze tijd zullen heel wat Belgen naar de sneeuw vertrekken of net terug zijn van een skivakantie. Misschien heeft één van uw werknemers ook een skivakantie achter de rug en is hij thuisgekomen met een gebroken arm of been.

De vraag die misschien bij u opkomt, is of u gewaarborgd loon verschuldigd bent indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een skiongeval? Lees meer >

23.03
2018

Akkoord over mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget

Vorige week is er veel inkt gevloeid over het thema mobiliteit, namelijk de mobiliteitsvergoeding (ook wel bekend als cash for car) en het mobiliteitsbudget. Hieronder gaan we hier dieper op in. Lees meer >

16.03
2018

Flitscontroles in de metaalsector op vrijdag 23 maart 2018

Op initiatief van de Staatssecretaris voor de bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer wordt door de inspectiediensten een nationale flitscontrole in de metaalsector uitgevoerd op vrijdag 23 maart 2018. Lees verder >

16.03
2018

Overschakeling naar het zomeruur van 24 op 25 maart 2018

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart 2018 schakelen we weer over op het zomeruur. De klok wordt een uurtje vooruitgezet en 2 uur ’s nachts wordt dan 3 uur. Lees meer >

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30