Nieuws

16.02
2018

Geen recht op outplacement indien medisch ongeschikt

Wanneer een werknemer wordt ontslagen met betaling van een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken loon, dan is de werkgever verplicht om een ontslagpakket aan te bieden aan de ontslagen werknemer. Lees verder >>

09.02
2018

Verhoging vrijwillige overuren horeca

In het Belgisch Staatsblad is deze week de Wet houdende diverse bepalingen inzake werk verschenen. Eén van de maatregelen in deze wet, is de verhoging van de vrijwillige overuren van 100 naar 360 voor werkgevers in de horecasector die werken met een geregistreerd kassasysteem (hierna GKS). Lees verder >>

09.02
2018

RVA lanceert BreakatWork

De RVA heeft recent een nieuwe toepassing gelanceerd. Lees verder >>

09.02
2018

Nieuwe winstpremie vanaf 1 januari 2018

Sinds 2001 kan een werkgever zijn werknemers laten deelnemen in de winst of het kapitaal van de onderneming. Omdat dit systeem weinig succes kent, voert de regering een nieuwe winstpremie in waardoor de werkgever op een (para)fiscaal vriendelijke manier een deel van de winst van de onderneming in de vorm van een bonus kan toekennen aan al zijn werknemers. Lees verder >>

02.02
2018

Renteloze en goedkope leningen: referentierentevoeten voor 2017 gepubliceerd

Wanneer een werknemer een goedkope of renteloze lening krijgt van zijn werkgever, dan vormt dat fiscaal een belastbaar voordeel van alle aard. Lees verder >>

02.02
2018

Loopbaansparen treedt in werking op 1 februari 2018

De wet werkbaar en wendbaar werk voorziet in een stelsel van loopbaansparen. Dit stelsel geeft aan de werknemers de mogelijkheid om “tijd” op te sparen om die later tijdens de duur van hun loopbaan als verlof op te nemen. Lees verder >>

02.02
2018

Doelgroepvermindering eerste aanwervingen: aanpassing instructies

De doelgroepvermindering eerste aanwervingen kan gedurende een bepaalde periode toegekend worden aan nieuwe werkgevers en dit voor maximaal 6 werknemers. Hiervoor moeten wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Lees verder >>

31.01
2018

Indexering minimumbijdragen voor prestaties van de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

De overheid heeft de indexering van de minimumbijdragen voor prestaties van de Externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bekend gemaakt.

Voor wie met preventie-eenheden werkt, bedraagt een preventie-eenheid vanaf 2018 156,06 EUR. 

Lees verder >>

29.01
2018

De griep is in het land

Enkele weken geleden lieten we weten dat vaccineren tegen de griep nog altijd mogelijk was. De epidemie was immers nog niet begonnen. De kaarten liggen nu anders: vanaf 24.01.2018 is de griepepidemie officieel in ons land. Vaccineren kan theoretisch nog, maar de kans op succes daalt met de dag. Het enige dat we nu nog kunnen doen, is proberen de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan.

Lees verder >>

26.01
2018

Indexeringscoëfficiënt kadastraal inkomen 2018

Het gratis ter beschikking stellen van een onroerend goed vormt een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning. Lees verder >>

CLB Group
Industrieterrein Kolmen 1085 - 3570 Alken
011 31 23 41
011 31 45 67
Openingsuren

Sociaal Secretariaat
maandag - donderdag: 8u - 12u en 13u - 16u30
vrijdag: 8u - 12u en 13u - 15u

Externe Preventie
maandag - vrijdag: 8u - 12u en 13u - 16u30